Fachportal Pädagogik

Fagdatabase for utdanningsvitenskap og utdanningsforskning. Databasen er tyskspråklig, men den inneholder også publikasjoner publisert på engelsk. Velg mellom tysk og engelsk grensesnitt.