Lærerutdanningsportalen

I Lærerutdanningsportalen kan du finne systematiske kunnskapsoversikter over forskning, sentrale rapporter og medlinger fra departementet og Stortinget, i tillegg til eksemper på forskningsbasert praksis fra lærerutdannere i Norge. Lærerutdanningsportalen vil bli oppdatert jevnlig.