Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

(Tidl. Bokhylla) Søk i digitaliserte aviser, bøker og bilder. En stadig større del av samlingen blir tilgjengelig digitalt. Inneholder ca 550 000 titler, mest på norsk, men også en del andre språk. Det er åpen tilgang til digitaliserte bøker for brukere i Norge, men mange har som betingelse at de må leses i et bibliotek.

Gå til Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har digitalisert norske bøker, aviser og tidsskrifter. Samlingen er digitalt tilgjengelig. Se også søketips

Les om Nasjonalbibliotekets samlinger.

Tilgang til pliktavlevert materiale i bibliotek (gjelder studenter)

Forskrift til åndsverkloven gir digital Velg bibliotekavdeling - søk gjerne opp navnet direkte (eks: Rauland)tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske offentlige biblioteks fysiske lokaler for alle borgere. Tilgangen gis som tidbegrenset strømming av Nasjonalbiblioteket, men administreres av det lokale biblioteket når du er der. 

Fra og med 22. mars 2023 vil ikke lenger litteratur som er pensum ved landets høgskoler og universitet være tilgjengelig digitalt i Nettbiblioteket. Begrensingen gjelder kun for brukere som må søke om tilgang.

Du kan få tilgang på denne måten: 

1) Gå inn på Nasjonalbiblioteket, logg inn med Feide

2) Send søknaden (velg Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge og den bibliotekavdelingen du tilhører)

2) Gå til skranken og fortell at du har søkt 

3) Bibliotekaren sjekker og aksepterer søknaden på Nasjonalbibliotekets innsynsside

4) Du mottar en e-post med beskjed om at du har fått digital tilgang i 8 timer

Vær oppmerksom på at bibliotekskranken kan være en skranke ved USN, et annet universitetsbibliotek eller et folkebibliotek der du bor. Du kan dessverre ikke ringe inn og få tilgang hjemmefra.

OBS! Det kan gis tilgang til inntil fire samtidige brukere for hvert objekt.

Brukere som ikke har mulighet til å oppsøke en fysisk bibliotekskranke skal kontakte Nasjonalbibliotekets publikumstjeneste direkte på e-post: nb@nb.no eller telefon: 23 27 60 00

Utvidet tilgang til pliktavlevert materiale for faglige ansatte i UH-sektoren

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål ved norske universitet og høgskoler. Tilgangen gis som tidsbegrenset strømming av Nasjonalbiblioteket og innlogging er gjennom Feide (gjelder kun faglige ansatte).

Se info om utvidet tilgang

Se også generell info om tilgang fra NB: Hvem har tilgang til hva hvor?