Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Her finner du et utvalg databaser innen teknologi, naturvitenskap og maritime fag.


Forskning publiseres ofte i form av artikler i tidsskrift. Du søker i databasene innen teknologi, naturvitenskap og maritime fag eller finner artikler med Oria (velg avansert søk og materialtype artikler)

Databaser innen teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Hjelp til søk?

Les mer om hvordan du søker eller kontakt ditt campusbibliotek.

Ønsker du å snakke med en bibliotekar? Avtal gjerne veiledning!

Lektorutdanning i realfag?

Se også informasjon om tips for utdanningsvitenskap.

Masteroppgaver

Se masteroppgaver fra HSN

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • æ
 • ø
 • å
 • a
 • b
  • BioOne

   Krever pålogging utenfor campus. Vitenskapelige artikler i fulltekst innen biologi, økologi og miljø.

 • d
  • Dawsonera

   Krever pålogging utenfor campus. I denne basen kan du søke i e-bøker fra bokhandleren Dawson. Bøker som har grønne knapper, kan du lese eller laste ned til egen pc og låne i 7 dager. Når lånetida er ute forsvinner boka fra din pc. Bøker som har lilla knapper kan du se på i 5 min og evt. foreslå for innkjøp.

 • e
  • Ebook Central (tidl. Ebrary)

   Krever pålogging utenfor campus. Nesten 140.000 bøker i fulltekst innenfor de fleste fagområder, med vekt på økonomi, humaniora og samfunnsfag, helsefag og teknologi. Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mobil/nettbrett må du lage egen bruker i Ebook Central («sign in» øverst til høyre), følg deretter instruksjonene.

  • Electronic Mathematics Research Journals

   Gratis. Multidisciplinary reference database.

 • i
  • IEEE Xplore

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttilgang til tidsskrifter innen elektro, elektronikk og IT. I tillegg finnes konferanser, standarder og mulighet for siteringssøk.

  • IMO Virtual Publications

   Krever pålogging. Fra International Maritime Organization (IMO) og Det Norske Veritas (DNV). IMO-Vega og IMDG Code. Inneholder IMO konvensjoner, forskrifter og regler som angir grunnleggende krav til dagens skipsfart.

  • IoP Science

   Krever pålogging utenfor campus. Omfatter tilgang til ca 30 tidsskrifter i fulltekst fra Institute of Physics innenfor realfag som fysikk, mikromekanikk, optikk, nanoteknologi osv.

 • m
  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

 • n
  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

 • r
  • Regs4ships

   Inneholder maritime konvensjoner, forskrifter og regler som angir grunnleggende krav til dagens skipsfart. Innhold fra IMO (inkl. IMDG Code), ILO, Sjøfartsdirektoratet mm.

 • s
  • Safari Books Online

   Krever pålogging utenfor campus. Safari Books Online (Tech Books) inneholder 35 000 ebøker hovedsaklig innenfor informatikk og datateknologi, men har også en del litteratur innen matematikk og ingeniørfag.

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • SciFinder (CAS)

   Krever pålogging utenfor campus. Fagdatabase innen kjemi. Inneholder også relaterte fagfelt som biomedisin og materialteknologi. For å søke må du først registrere deg som bruker.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SpringerLink

   Krever pålogging utenfor campus. Tidsskrifter og utvalgte bøker i fulltekst. Tverrfaglig.

 • t
 • w
  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.