FAQ for datahåndteringsplaner

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om innholdet i datahåndteringsplaner ved USN.


Hvem har eierskap til dataene?

USN har som hovedregel eierskap til forskningsdata generert i prosjekter, med mindre noe annet er spesifisert. For utfyllende informasjon, se punkt 3 i våre retningslinjer.

Benyttes det egne metadatastandarder?

Hvis USN Research Data Archive benyttes til arkivering av prosjektdataene, er det metadatastandarden DataCite Metadata Schema 3.1 som gjelder.

Hvordan vil dataene dokumenteres:

Data vil dokumenteres ved å legge ved en ReadMe-fil, som forklarer dataene, i tillegg til beskrivelser i arkiveringsløsningens registreringsskjema.

Vil forskningsdata tilgjengeliggjøres etter prosjektslutt?

Ja, med mindre det er sensitive data eller data som av andre grunner ikke kan deles, tilgjengjengeliggjøres forskningsdata i et egnet arkiv.

Benyttes egne tilgangsbetingelser/Lisenser:

USN RDA benytter Creative Commons-lisenser for arkivering av forskningsdata. For mer informasjon om disse, gå hit.

Tas det sikkerhetskopier av datasettene i USN RDA?

Ja, sikkerhetskopier utføres systematisk hver natt

I hvilket format bør forskningsdata arkiveres i?

Du bør arkiverer dataene dine i et format som er kjent for store deler av forskningsmiljøet du tilhører og som benytter åpne, internasjonale standarder. En oversikt over foretrukne filformat fra Norsk Senter for forskningsdata finner du her.