Tilgang hjemmefra til fulltekst

tilgang til e-ressurser hjemmefra
Slik får du enklest mulig tillgang til fulltekst når du er utenfor skolens nett.

Kopierer du bare adressen (URL) fra adresselinjen i nettleseren? Det kan dessverre noen ganger fungere dårlig. Nedenfor finner du en veiledning på hvordan du kan åpne fulltekst hjemmefra og hvordan du kan lage stabile lenker som du kan dele med andre.

Tilgang hjemmefra

Om du ønsker å åpne fulltekst hjemmefra eller på reise anbefales helst å åpne ressurser fra Oria eller databaselista.

 • Søk opp e-boken/artikkelen i Oria, og kopier lenken som er oppgitt der.
  Når du ser på detaljene for e-boken/artikkelen i Oria, så vil du se en seksjon "send til" nede på siden. Finn "permalenke" for å finne den riktige URL-adressen. 
   
  Denne permalenken vil alltid gå via Oria. Fordelen med dette er enkel tilgang hjemmefra, samt at det vil vises dersom vi har eboka/artikkelen hos flere forskjellige leverandører.
 • Et alternativ er å lime inn dette prefikset foran den URL’en til ressursen:
  https://ezproxy.usn.no/login?url=

(Dette vil gi tilgang til ressurser USN abonnerer på/har kjøpt. Prefikset er ikke nødvendig for e-bøker/artikler som ligger gratis og åpent på nettet.)

Eksempel:

Hvis du vil ha tilgang til en e-bok med denne varige URL’en/lenkeadressen:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

… så vil full adresse inkludert prefiks være:

https://ezproxy.usn.no/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom prefiks og lenkeadresse!
Det må heller ikke være noen faste linjeskift i adressen.

Husk også at URL'en som kommer etter prefikset må være en varig adresse, slik den er oppgitt på siden der du fant artikkelen/e-boken.

Tips: I praksis er det kanskje enklest å ta opp en notisblokk på skjermen og klippe-og-lime litt for å sette sammen en fungerende lenke med prefiks.

En korrekt lenke med slikt prefiks vil fungere for alle USN-brukere, uansett om de er på USN-nett eller ikke. Et innloggingsbilde vil dukke opp ved behov.
 

 • Et annet alternativ er å bruke tillegget Zotero Connector til nettleser (fungerer med Chrome). Da kan du legge inn vår USN-proxy på en enkel måte: Åpne en av våre fulltekstlenker, feks. denne artikkelen i Idunn. Du får spørsmål om å aktivere vår proxy - svar ja på det og du er deretter klar til å lese fulltekst som USN har anskaffet til studenter og ansatte. 

 

Husk - hvis du skal dele en lenke med andre bør du teste lenkene først. 

  

Hvorfor kan vi ikke bare alltid kopiere adresser til e-ressurser direkte fra adresselinjen i nettleseren? 

 • Adressene kan inneholde tidsbegrensede koder etc. 
  Dette gjelder spesielt for noen av basene som USN-biblioteket betaler for (abonnementsbaser har som regel USN-logo eller -navn et sted i grensesnittet). 
  Du kan ofte gjenkjenne tidsbegrensede adresser på veldig lange og "stygge" sesjonskoder i adressen, gjerne med "sessionid", "sid", "token" eller lignende tekst et sted i adressen.
  Hvis du kopierer en slik adresse fra adresselinjen, så er det i praksis umulig å si hvor lenge den vil fungere. Det er forskjellig fra base til base, og noen ganger er adressen kun gyldig i noen timer.
 • Når du bruker tilgang hjemmefra via Feide-innlogging i Oria eller tilgangsløsningen EZproxy, så vil leverandørens domenenavn byttes ut med en spesiell prefiks i adresselinjen.
  Hvis du kopierer en slik adresse fra adresselinjen, så vil den kun fungere inntil det gjøres vedlikehold på EZproxy-serverene - noe som kan skje flere ganger i året.

Hvordan finne stabile lenker?

Når du har funnet en artikkel eller e-bok du ønsker å lenke til, så må du først se etter om det er oppgitt en stabil/varig adresse. Den vil være oppgitt et eller annet sted på nettsiden for artikkelen/e-boken - plasseringen varierer. Den kan være kalt "permalink", "persistent link", "document URL" eller noe lignende, eller det kan ofte være en DOI-basert lenke (mer om DOI-lenker nederst).

Når du deler en slik stabil lenke med andre, eller oppgir den i en litteraturliste, så vil den for forhåndsbetalte e-ressurser gi direkte tilgang til fulltekst kun for de som er på USN-nett (eller på nett ved en annen institusjon som også abonnerer).

Lenker til åpne og gratis fulltekstartikler og e-bøker (Open Access) fungerer imidlertid uansett om du er på USN-nett eller ikke.

 

Litt om DOI-lenker

De fleste artikler og e-bøker har en unik ID kalt DOI (digital object identifier).

DOI-lenker via doi.org vil lede til artikler og e-bøker på utgivernes egne plattformer. Men det er ikke alltid det er der USN har tilgang til fulltekst. I så fall må du heller finne en lenke som forklart ovenfor.

 

Tusenvis av e-tidsskrifter og e-bøker

USN-biblioteket betaler for mange av de elektroniske ressursene du bruker.

Tilgang overalt - 24/7

Du får automatisk tilgang til de fleste av e-ressursene når du er på universitetets campusområder.

Lenker til e-ressurser i Oria og på bibliotekets nettsider innholder en prefiks som automatisk sender deg via tilgangsløsningen "EZproxy" når du er hjemme eller utenfor USN-nett. Dette er en Feide-innlogging med ditt vanlige brukernavn/passord. Du er automatisk pålogget tilgangsløsningen dersom du samtidig er innlogget via Feide i f.eks. Oria.