Tidsskriftforhandlinger

I 2019 har flere tidsskriftavtaler vært under forhandling. Vi har signert avtale med Wiley, Elsevier og SpringerNature, og UNIT fortsetter forhandlingene med Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler.