Personvernerklæring - Biblioteksystem Alma

USN ved Universitetsbiblioteket behandler dine personopplysninger i forbindelse med at du skal kunne bruke bibliotek- og pensumlistetjenester ved USN. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er:

  • For USN-ansatte og -studenter: USN sin berettigede interesse av å gi tilgang til bibliotek- og pensumlistetjenester som en naturlig del av støttefunksjoner for undervisning og forskning. 
  • For eksterne lånere: Ditt samtykke til å bli registrert med navn- og adresseopplysninger i USNs biblioteksystem på forespørsel, for å få tilgang til deler av USNs bibliotektjenester. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Opplysningene om deg faller i følgende kategorier: 

  • For USN-ansatte: Navn, e-postadresse, campus, låntakerID, brukernavn (for Feide-innlogging), språkpreferanser, eventuell rolleinformasjon for tilgang til pensumsystemet Leganto, telefonnummer (dersom du har oppgitt dette)
  • For USN-studenter: Navn, personlig e-postadresse, hjemmeadresse, semesteradresse, campus, fødselsdato, låntakerID, FS personløpenummer, brukernavn (for Feide-innlogging), språkpreferanser, telefonnummer
  • For eksterne lånere: Navn, personlig e-postadresse, hjemmeadresse, campus, låntakerID, brukernavn ved annen Feide-institusjon (dersom du har oppgitt dette for å kunne bruke feide-innlogging), språkpreferanser, telefonnummer
  • For alle: Oversikt over pågående låne- og bestillingsaktivitet (ikke historikk), og eventuelle merknader til dette.

Opplysningene er samlet fra disse kildene: 

  • For USN-ansatte: USN-IDbank
  • For USN-studenter: Felles studentsystem (FS)

Universitetsbiblioteket har automatiserte rutiner for utlån, tilbakelevering, purring av lån og for innkreving av gebyr.

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) er databehandler for biblioteksystemet Alma. Se Units personvernerklæring for Alma for detaljer:
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/08/Personvernerkl%C3%A6ring-Alma.pdf  
Unit benytter en underleverandør i Israel. EU-kommisjonen har funnet at nivået på personvernet i Israel er tilsvarende nivået i Europa.

Publikumsgrensesnittet Oria og pensumsystemet Leganto er integrert med Alma.

Opplysningene lagres så lenge du er ansatt eller student ved USN, eller har et aktivt lånerforhold med Universitetsbiblioteket. Du har tilgang til de fleste av dine opplysninger ved å logge inn i publikumsgrensesnittet Oria på usn.oria.no

Har du spørsmål om behandlingen kan du kontakte bibl-brukeradm@usn.no. Du kan også kontakt personvernombud@usn.no dersom du har spørsmål omkring personvernet i behandlingen. Du har rett til å be oss om innsyn i opplysningene og korrigering av eventuelle feil, eller eventuelt sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen. Dersom du mener at behandlingen krenker ditt personvern kan du klage til Datatilsynet. Spør gjerne vårt personvernombud om dette.