Forfatterveiledning for Skriftserien

Utgivelser i Skriftserien skal følge USNs designmanual.


Vi anbefaler at du bruker Word-malen som er utarbeidet av USNDet er en fordel å legge på malen tidlig i skrivearbeidet.  Er teksten din allerede ferdig kan du følge beskrivelsen nedefor for å formatere dokumentet riktig.

Dokumentet skal være i A4-format. Bruk stil-panelet i Word for enklere formatering av overskrifter, tekst, bildeunderskrifter og innholdsfortegnelser.

Forberedelser for manuell formatering

 1. Last ned Word-malen
 2. I Word: klikk på Utforming
 3. Klikk på trekantpil under Temaer og velg Lagre gjeldende teamer.
 4. Gi temaet navnet USN-skriftserie og lagre
 5. Høyreklikk på første rute til høyre for Temaer
 6. Klikk Lagre
 7. Gi stilsettet navnet USN-skriftserie og lagre

Manuell formatering av manuskriptet

 1. Åpne manuskriptet ditt
 2. Klikk Utforming
 3. Klikk på trekantpil under Temaer og velg USN-skriftserie
 4. Klikk på andre rute til høyre for Temaer. (Holder du musepekeren over skal du se at den heter USN-skriftserie.)

Innstillinger for marger, topptekst og bunntekst

 1. Klikk Sideoppsett
 2. Under Utsriftsformat klikker du på symbol for undermeny
 3. I fanen Oppsett setter du:
  1. Inndelingsstart: Fortløpende
  2. Topptekst og bunntekst: 
   Topptekst: 1,25 cm
   Bunntekst: 0.99 cm
  3. Forhåndsvisning: Bruk på hele dokumentet
 4. I fanen for Marger setter du 
  1. Topp: 2 cm
  2. Bunn: 2,54 cm
  3. Venstre: 2 cm
  4. Høyre: 2 cm
 5. Klikk OK

Topptekst og bunntekst

Topptekst: Etternavn og hovedtittel skal settes inn i en én-celles tabell. Det enkleste er å kopiere tabellen fra word-malen og lime den inn i topptekst. I tabellen skriver du Etternavn: Hovedtittel. (Calibri Light, 12). 

Bunntekst: Sidetall settes i bunntekst, også her brukes tabell. Det enkleste er å kopiere tabellen fra word-malen og lime den inn i bunntekst.  Den første delen av manuskriptet som inneholder forord, innholdsfortegnelse osv nummereres med romertall og starter på s i. Kapittel 1 starter på s.1. Bruk inndelingsskrift mellom delene med romertall og arabiske tall

Brødtekst

 • Avsnitt i løpende tekst markeres med blank linje.
 • All brødtekst settes til Calibri light 12. 1,5 linjeavstand, blokkjustert.
 • Ord som skal utheves settes i kursiv.
 • Det skal brukes fotnoter, ikke sluttnoter.

Illustrasjoner

 • Bruk ikke strektykkelse mindre enn 0,25 pkt. og vær oppmerksom på at enkelte programmer legger ut strektykkelse 0 når du velger ”fin strek” eller ”hårstrek”. Unngå å legge raster på tynne streker, da dette ofte vil oppfattes som om strekene er ujevne og hakkete.
 • Forklaringstekst til tabeller, illustrasjoner mm settes til Calibri 12.

Overskrifter

 • Overskrift 1: Times New roman, fet, 18, nummerert. 
 • Overskrift 2: Calibri, fet, 16, nummerert.
 • Overskrift 3: Calibri, 14, nummerert.
 • Overskrift 4: Calibri, kursivert, 12, nummerert.

Overskriftene i første del av manuskriptet er ikke nummerert. (Bruk Tittel fra stil-panelet)

Omslag, tittelblad og kolofon

Omslag, tittelblad og kolofon utarbeides av biblioteket.