Forfatterveiledning for Skriftserien

Utgivelser i Skriftserien skal følge USNs designmanual.

Vi anbefaler at du bruker Word-malen som er utarbeidet av USNDet er en fordel å legge på malen tidlig i skrivearbeidet.  Er teksten din allerede ferdig kan du følge beskrivelsen nedefor for å formatere dokumentet riktig.

Dokumentet skal være i A4-format. Bruk stil-panelet i Word for enklere formatering av overskrifter, tekst, bildeunderskrifter og innholdsfortegnelser.

Når du sender inn manuskriptet dit bør du beregne behandlingstid på ca en uke.

Forberedelser for manuell formatering

 1. Last ned Word-malen
 2. I Word: klikk på Utforming
 3. Klikk på trekantpil under Temaer og velg Lagre gjeldende teamer.
 4. Gi temaet navnet USN-skriftserie og lagre
 5. Høyreklikk på første rute til høyre for Temaer
 6. Klikk Lagre
 7. Gi stilsettet navnet USN-skriftserie og lagre

Manuell formatering av manuskriptet

 1. Åpne manuskriptet ditt
 2. Klikk Utforming
 3. Klikk på trekantpil under Temaer og velg USN-skriftserie
 4. Klikk på andre rute til høyre for Temaer. (Holder du musepekeren over skal du se at den heter USN-skriftserie.)

Innstillinger for marger, topptekst og bunntekst

 1. Klikk Sideoppsett
 2. Under Utsriftsformat klikker du på symbol for undermeny
 3. I fanen Oppsett setter du:
  1. Inndelingsstart: Fortløpende
  2. Topptekst og bunntekst: 
   Topptekst: 1,25 cm
   Bunntekst: 0.99 cm
  3. Forhåndsvisning: Bruk på hele dokumentet
 4. I fanen for Marger setter du 
  1. Topp: 2 cm
  2. Bunn: 2,54 cm
  3. Venstre: 2 cm
  4. Høyre: 2 cm
 5. Klikk OK

Topptekst og bunntekst

Topptekst: Etternavn og hovedtittel skal settes inn i en én-celles tabell. Det enkleste er å kopiere tabellen fra word-malen og lime den inn i topptekst. I tabellen skriver du Etternavn: Hovedtittel. (Calibri Light, 12). 

Bunntekst: Sidetall settes i bunntekst, også her brukes tabell. Det enkleste er å kopiere tabellen fra word-malen og lime den inn i bunntekst.  Den første delen av manuskriptet som inneholder forord, innholdsfortegnelse osv nummereres med romertall og starter på s i. Kapittel 1 starter på s.1. Bruk inndelingsskrift mellom delene med romertall og arabiske tall

Brødtekst

 • Avsnitt i løpende tekst markeres med blank linje.
 • All brødtekst settes til Calibri light 12. 1,15 linjeavstand, blokkjustert.
 • Ord som skal utheves settes i kursiv.
 • Det skal brukes fotnoter, ikke sluttnoter.

Illustrasjoner

 • Bruk ikke strektykkelse mindre enn 0,25 pkt. og vær oppmerksom på at enkelte programmer legger ut strektykkelse 0 når du velger ”fin strek” eller ”hårstrek”. Unngå å legge raster på tynne streker, da dette ofte vil oppfattes som om strekene er ujevne og hakkete.
 • Forklaringstekst til tabeller, illustrasjoner mm settes til Calibri 12.
 • «Alle bilder, figurer og tabeller du gjenbruker i teksten skal ha en forklarende opphavsrettsnotis. For alle bilder, figurer og tabeller, bortsatt fra dem du har tatt eller laget selv, må du kreditere opphaver og oppgi informasjon om opphavsrett. Dette gjelder uansett hvilken referansestil du bruker.» (Kildekompasset. APA 7th FAQ, 2020). Dersom personer er gjenkjennelige på bilder bør det stå en notis om at de har sagt ja til å la seg avbilde.

Overskrifter

 • Overskrift 1: Times New roman, fet, 18, nummerert. 
 • Overskrift 2: Calibri, fet, 16, nummerert.
 • Overskrift 3: Calibri, 14, nummerert.
 • Overskrift 4: Calibri, kursivert, 12, nummerert.

Overskriftene i første del av manuskriptet er ikke nummerert. (Bruk Tittel fra stil-panelet)

Omslag, tittelblad og kolofon

Omslag, tittelblad og kolofon utarbeides av biblioteket.