Formatering av manuskriptet

Avhandlinger utgitt av Universitetet i Sørøst-Norge skal følge USNs designmanual.


Vi anbefaler at du bruker Word-malen som er utarbeidet av USN. Sidetallene i avhandlingen slik den leveres til fakultetet/kommisjonen skal være lik sidetallene i den endelige utgivelsen. Du bør derfor legge på malen før du leverer. Det er en fordel å legge på malen tidlig i skrivearbeidet.  Er teksten din allerede ferdig kan du følge beskrivelsen nedefor for å formatere dokumentet riktig.

Dokumentet skal være i A4-format. Deler av avhandlingen som kun finnes i andre formater trenger ikke gjøres om for å trykkes. Nedskaleringen til 17x24 cm gjøres hos trykkeriet. Bruk stil-panelet i Word for enklere formatering av overskrifter, tekst, bildeunderskrifter og innholdsfortegnelser.

Forberedelser for manuell formatering

 1. Last ned Word-malen
 2. I Word: klikk på Utforming
 3. Klikk på trekantpil under Temaer og velg Lagre gjeldende teamer.
 4. Gi temaet navnet USN-phd og lagre
 5. Høyreklikk på første rute til høyre for Temaer
 6. Klikk Lagre
 7. Gi stilsettet navnet USN-phd og lagre

Manuell formatering av manuskriptet

 1. Åpne manuskriptet ditt
 2. Klikk Utforming
 3. Klikk på trekantpil under Temaer og velg USN-phd
 4. Klikk på andre rute til høyre for Temaer. (Holder du musepekeren over skal du se at den heter USN-phd.)

Innstillinger for marger, topptekst og bunntekst

 1. Klikk Sideoppsett
 2. Under Utskriftsformat klikker du på symbol for undermeny
 3. I fanen Oppsett setter du:
  1. Inndelingsstart: Fortløpende
  2. Topptekst og bunntekst: Ulike odde- og partallssider
   Topptekst: 1,25 cm
   Bunntekst: 0.99 cm
  3. Forhåndsvisning: Bruk på hele dokumentet
 4. I fanen for Marger setter du 
  1. Topp: 2 cm
  2. Bunn: 2,54 cm
  3. Innvendig 4 cm
  4. Utvendig: 2 cm
  5. Sider: Motstående sider
 5. Klikk OK

Topptekst og bunntekst

Siden manuskriptet skal være odde- og partallssider må du legge til topptekst og bunntekst både på odde- og partallsside i dokumentet.

Topptekst: Etternavn og hovedtittel skal settes inn i en én-celles tabell. Det enkleste er å kopiere tabellen fra word-malen og lime den inn i topptekst. I tabellen skriver du Etternavn: Hovedtittel. (Calibri Light, 12). 

Bunntekst: Sidetall settes i bunntekst, også her brukes tabell. Det enkleste er å kopiere tabellen fra word-malen og lime den inn i bunntekst.  Den første delen av manuskriptet som inneholder abstract, innholdsfortegnelse osv nummereres med romertall og starter på s i. Kappens Kapittel 1 starter på s.1. Bruk inndelingsskrift mellom delene med romertall og arabiske tall

Brødtekst

 • Avsnitt i løpende tekst markeres med blank linje.
 • All brødtekst settes til Calibri light 12. 1,5 linjeavstand, blokkjustert.
 • Ord som skal utheves settes i kursiv.
 • Det skal brukes fotnoter, ikke sluttnoter.

Illustrasjoner

 • Bruk ikke strektykkelse mindre enn 0,25 pkt. og vær oppmerksom på at enkelte programmer legger ut strektykkelse 0 når du velger ”fin strek” eller ”hårstrek”. Unngå å legge raster på tynne streker, da dette ofte vil oppfattes som om strekene er ujevne og hakkete.
 • Forklaringstekst til tabeller, illustrasjoner mm settes til Calibri 12.

Overskrifter

 • Overskrift 1: Times New roman, fet, 18, nummerert. 
 • Overskrift 2: Calibri, fet, 16, nummerert.
 • Overskrift 3: Calibri, 14, nummerert.
 • Overskrift 4: Calibri, kursivert, 12, nummerert.

Overskriftene i første del av manuskriptet er ikke nummerert. (Bruk Tittel fra stil-panelet)

Delenes plassering i dokumentet

Alle deler som starter med overskrift 1 både i innledningsdelen og i kappen starter på oddetallsside. Hovedpagineringen (dvs. fra og med s.1) starter på kapittel 1.Legg inn blanke sider for å få kapittelstart på oddetallsside.

Avhandlingen skal, hvis det er praktisk mulig, ha denne sammensetningen:

 • (Tittelside (Leveres som separat fil, endelig utforming gjøres av biblioteket)) 
 • (Kolofonside (dvs. Copyright- siden) settes av biblioteket.) 
 • Tilegnet (valgfritt)
 • Forord (valgfritt)
 • Sammendrag (inkluder nøkkelord, obligatorisk på norske avhandlinger)
 • Abstract (Sammendrag på engelsk. Inkluder keywords, obligatorisk)
 • Artikkelliste (obligatorisk på artikkelbaserte avhandlinger)
 • Artikkelsammendrag (valgfritt)
 • Oversikt over tabeller (valgfritt)
 • Oversikt over figurer (valgfritt)
 • Forkortelser (valgfritt)
 • 1. Kapittel
 • 2. Kapittel osv
 • Litteraturliste – etter siste kapittel, som regel før artiklene.
 • Artikler (Hvis artikkelbasert avhandling)
 • Errataliste

Artiklene

Det lages skilleark med artikkelens referanse før hver artikkel. Skillearket skal være på oddetallsside. Legg inn blank side etter skillearket slik at artikkelen begynner på oddetallsside.

Omslag, tittelblad og kolofon

Omslag, tittelblad og kolofon utarbeides av biblioteket.