Bestille bøker og artikler

USNs studenter og ansatte kan bestille og reservere bøker og artikler gratis i Oria, og via de fleste av bibliotekets databaser.


NB! Grunnet koronasituasjonen kan enkelte bibliotek fortsatt være stengt for fjernlån. Tilfanget kan dermed være noe begrenset.

Bestille via Oria

Logg på Oria i øverste høyre hjørne med din Feide-ID. Du kan nå reservere bøker som er utlånt eller bestille bøker som er på andre studiesteder. Du varsles på sms eller epost når dokumentet er tilgjengelig for deg.

Bestille i Oria

Fra trefflista:

Klikk på ønsket tittel og deretter Bestill dokument. Velg hentested (campusen du tilhører eller bruker)

NB! Har du tilleggsinformasjon om bestillingen eller hentested, opplys om dette i feltet Kommentar. Legg eventuellt inn en dato hvis du vet når du ikke lenger vil trenge å låne boka. Send bestillingen med Bestill dokument.

Fjernlån

Dersom boka eller artikkelen du ønsker ikke finnes hos USN, kan du bestille fra andre Norske fagbibliotek. Bestilling gjøres på samme måte som over. Husk at det ikke er mulig å bestille kopier av hele bøker eller å låne e-bøker.

Bestille via databasene

Når du søker i databasene og ikke får opp artikkelen i fulltekst, kan du bestille den. Trykk på Oria-ikonet i basen for å sjekke om den finnes i et norsk bibliotek.

Finner du ikke boka eller artikkelen?

Materiale du ikke finner, kan bestilles ved å fylle ut dette bestillingsskjemaet med de opplysningene du har. Husk at det ikke er mulig å bestille kopier av hele bøker eller å låne e-bøker. Du må være logget på Oria for å kunne sende bestillingen. Har du spørsmål om bestillinger, kontakt ditt studiestedsbibliotek.

Innkjøpsforslag

Biblioteket tar gjerne imot innkjøpsforslag fra studenter og ansatte. Skriv en kort begrunnelse og send til ditt campusbibliotek:

 

Innkjøpsforslag Bø            bibl.bo@usn.no

Innkjøpsforslag Drammen bibl.dram@usn.no

Innkjøpsforslag Kongsberg bibl.kong@usn.no

Innkjøpsforslag Notodden bibl.not@usn.no

Innkjøpsforslag Porsgrunn bibl.pors@usn.no

Innkjøpsforslag Rauland bibl.rau@usn.no

Innkjøpsforslag Ringerike bibl.ring@usn.no

Innkjøpsforslag Vestfold bibl.vest@usn.no