Bestille bøker og artikler

USNs studenter og ansatte kan bestille og reservere bøker og artikler gratis i Oria, og via de fleste av bibliotekets databaser.

Bestille via Oria

Logg på Oria i øverste høyre hjørne. Du kan nå reservere bøker som er utlånt/ikke tilgjengelig eller bestille bøker som er på andre studiesteder. Du varsles på sms eller epost når dokumentet er tilgjengelig for deg.

Bestille i Oria

På søketrefflisten:

Klikk på ønsket tittel og Bestill. Velg hentested (campusen du tilhører eller bruker)

Fyll ut Slett min bestilling hvis du vet når det ikke lenger er aktuelt å stå på venteliste hvis boka er utlånt.

NB! Har du tilleggsinformasjon om bestillingen eller hentested, skriv det i feltet Kommentar.
Send bestillingen med Bestill dokument.

 

Fjernlån

Dersom boka eller artikkelen ikke er tilgjengelig fra USN, kan du bestille fra andre Norske fagbibliotek. Bestilling gjøres på samme måte som over, klikk Be om bestilling fra et annet bibliotek. Husk at det ikke er mulig å bestille kopier av hele bøker eller å låne e-bøker.

 

Bestille via databasene

Når du søker i databasene og ikke får opp artikkelen i fulltekst, kan du bestille den. Trykk på Oria-ikonet i basen for å sjekke om den finnes i et norsk bibliotek.

 

Finner du ikke boka eller artikkelen?

Materiale du ikke finner, kan bestilles ved å fylle ut dette bestillingsskjemaet med de opplysningene du har. Husk at det ikke er mulig å bestille kopier av hele bøker eller å låne e-bøker. Du må være logget på Oria for å kunne sende bestillingen. Har du spørsmål om bestillinger, kontakt ditt studiestedsbibliotek.

Innkjøpsforslag

Biblioteket mottar gjerne forslag om nytt materiale til samlingene. Skriv en kort begrunnelse og send til ditt campusbibliotek:

Innkjøpsforslag Bø            bibl.bo@usn.no

Innkjøpsforslag Drammen bibl.dram@usn.no

Innkjøpsforslag Kongsberg bibl.kong@usn.no

Innkjøpsforslag Notodden bibl.not@usn.no

Innkjøpsforslag Porsgrunn bibl.pors@usn.no

Innkjøpsforslag Rauland bibl.rau@usn.no

Innkjøpsforslag Ringerike bibl.ring@usn.no

Innkjøpsforslag Vestfold bibl.vest@usn.no