Fornye lån?

Student som holder en bok på biblioteket i Drammen

Utlånstid er normalt 3 veker. Biblioteket tilbyr dagslån av pensumbøker. Lån blir automatisk fornya for deg dersom materialet ikkje har bestillingar eller er reservert for andre. For USN sine studentar blir lån fornya inntil seks månader, for ansatte inntil eitt år. Materiale merka som dagslån blir ikkje fornya.

Bøker som har nådd maksimal lånetid må leverast inn før dei eventuelt kan lånast på nytt.

For å få ein oversikt over kva du har lånt og kva for datoar som gjeld, kan du logge på Oria øvst i høgre hjørne.

Når du er innlogga klikkar du på namnet ditt og deretter Min konto.

Hjelp

Har du spørsmål om lån? Kontakt ditt campusbibliotek. Se også våre lånereglar.

Levera tilbake?

  • Bruk automatane eller bibliotekets returboks.
  • Kan du ikkje levera ved ditt campus - levér ved eit anna USN-bibliotek.
  • Du kan også sende det du skal levera i posten, eller henvende deg til næraste UH-bibliotek eller folkebibliotek. Dei er ofte behjelpelege med å videresende bøker du har lånt fra oss.
    NB! Lån blir registrert som returnert først når materialet er fysisk komme til USN.