Publisering av masteroppgaver

Student ved PC

Dere skal snart levere masteroppgaven i Wiseflow. Når dere skal levere må dere først fylle ut et såkalt omslagsark. Det består av noen felter som må besvares før dere kan gå videre og levere oppgaven. Det kan være lurt å se på dette omslagsarket og forberede dere på utfyllingen i god tid før innleveringsfristen. Stjernemerkede spørsmål er obligatoriske å svare på.

 

Skjermdump av omslag

Egenerklæring

Svar ja eller nei på egenerklæringen

Engelsk tittel

Lag en engelsk tittel til oppgaven deres hvis dere ikke allerede har en.

Kan oppgaven publiseres i USN Open Archive?

Her kan dere svare Ja eller Nei, alt ettersom dere vil at oppgaven skal bli publisert åpent tilgjengelig i USNs åpne arkiv eller ikke.

Hvis dere svarer Ja her, kan dere i spørsmålet lenger ned om utsatt publisering likevel velge å utsette publisering til et eller flere år. Se under.

Hvis dere svarer Ja, har dere samtidig godkjent «Avtale om elektronisk publisering»

OBS: Det er frivillig å publisere og alle i gruppa må være enige i at oppgaven kan publiseres åpent!

Les mer om fordelen ved å publisere i USN Open Archive her.

Navn på veileder(e)

Etternavn, Fornavn Etternavn, Fornavn

Sammendrag

Fyll inn det sammendraget dere har laget i oppgaven.

Sammendrag engelsk

Ikke obligatorisk, men kan fylles ut hvis dere har et ferdig engelsk sammendrag.

Skal oppgaven ha utsatt publisering?

Her kan dere velge i en nedtrekksmeny. Hvis dere lenger opp har svart Ja på at oppgaven kan publiseres, er det mest vanlig å svare Nei på dette spørsmålet. Unntaket kan være hvis dere har en avtale med en samarbeidspartner eller veileder eller at dere skal bruke oppgaven som grunnlag for artikkel i tidsskrift.

Tittel

Oppgavens tittel. Velg språk Velg det språket oppgaven er skrevet på.

Publisering av masteroppgaver

Alle godkjente masteroppgaver ved USN overføres automatisk fra eksamenssystemet Wiseflow og publiseres digitalt i USN Open Archive dersom du ønsker det.

Les mer om fordelen ved å publisere i USN Open Archive her.

 

Hjelp

Trenger du hjelp, eller har du noen spørsmål? Send oss gjerne en e-post.

 

Spørsmål angående din publiserte masteroppgave?

Dersom du ønsker å trekke tilbake en oppgave eller publisere en oppgave (selv om du har svart nei i Wiseflow) kan det endres ved å fylle ut et skjema.

NB! Skjemaet trenger innlogging med bank-id eller tilsvarende identifisering.