Adressering - forfattertilhørighet

Forfattere ved USN MÅ kreditere USN i sine publikasjoner dersom disse skal kunne rapporteres som tellende for USN.


Merk at institusjonens navn - dvs Universitetet i Sørøst-Norge (norsk eller engelsk) - må oppgis. Det er ikke nok å kun oppgi navn på institutt eller forskningssenter.

Institusjonens navn må være oppgitt som forfattertilknytning i selve publikasjonen for at institusjonstilknytningen skal kunne registreres i den tilhørende posten i Cristin.

Sentrale retningslinjer

 

Registrering av USN-tilknytning i Cristin

  • Forfattere blir i utgangspunktet registrert med tilknytning til det institutt de er ansatt.
    • Gjelder f.eks. når USN, eller USN+fakultet er kreditert, eller et USN-forskningssenter utenfor institusjonens offisielle rapporteringstruktur.
    • Dersom forfatteren var tilknyttet et annet USN-institutt da publikasjonen faktisk ble skrevet, så kan tilknytningen endres til dette instituttet (jf UHR-retningslinjene ovenfor). Avklares med de involverte institutt- eller fakultetsledelser først. Se også eventuelle betingelser om kreditering i tilsettingskontrakten.

 

.