Lever fulltekst

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, punkt 2. slår fast at: «Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.»

Se også Open Access politikk for USN, punkt 1.: «Alle forskningsresultater fra USN skal være lett identifiserbare og tilgjengelig online. Alle publikasjoner skal lagres i USNs vitenarkiv, og dette arkivet er fritt tilgjengelig på internett.»

Opplasting av fulltekst ved registrering i Cristin

 

 • Logg på Cristin
 • Registrer din artikkel eller finn fram poster som er registrert tidligere.
 • Dersom artikkelen er publisert i et Open Access tidsskrift eller er gjort Open Access gjennom UNIT-avtale kan du laste opp den publiserte pdf-en (VoR).
 • Dersom artikkelen er publisert i et abonnementstidsskrift må du laste opp siste manuskriptversjon etter fagfellevurdering (AAM).
 • Nederste del av skjermbildet i Cristin vil se omtrent slik ut:

Egenarkivering via Cristin 1

 • Klikk på "Lever fulltekstdokument" for å gå videre.
 • Du vil da få opp en side som ser slik ut:

Egenarkivering via Cristin 2

 • Gjør dine valg og klikk på "Gå videre".

Egenarkivering via Cristin 3

 • Fulltekstdokumentet hentes på "vanlig måte" som fil fra server, harddisken din e.l.
Hva skjer når du har lastet opp en versjon av din artikkel?
 • Før artikkelen din blir gjort åpent tilgjengelig via vitenarkivet (USN Open Archive) vil biblioteket kontrollere opplastet filversjon mot utgivers policy.
 • Biblioteket kontrollerer om utgiver har satt sperrefrist (embargo) på når en egenarkivert artikkel kan gjøres åpent tilgjengelig og iverksetter denne sperrefristen i USN Open Archive.
 • Biblioteket gjør tilgjengelig i USN Open Archive alle artikler som oppfyller utgivers forutsetninger.
Flere svar og veiledninger
​​​​​​Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN

Kontaktpersoner for fakultetene

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HS
  Kontaktperson: Anne Stenhammer
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HIU
  Kontaktperson: Cecilie Fossli
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, TNM
  Kontaktperson: Mikael Lagerborg
 • Handelshøyskolen, HH
  Kontaktperson: Siv Olsen

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN