Lever fulltekst

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, punkt 2. slår fast at: «Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.»

Se også Open Access politikk for USN, punkt 1.: «Alle forskningsresultater fra USN skal være lett identifiserbare og tilgjengelig online. Alle publikasjoner skal lagres i USNs vitenarkiv, og dette arkivet er fritt tilgjengelig på internett.»

Daglig oppdatert oversikt over avleverte vitenskapelige artikler fra 2022. Hold musepekeren over kolonnene for å se mer detaljert informasjon: