Rapportering av vitenskapelig publisering

Resultatene for vitenskapelig publisering rapporteres årlig fra Cristin til NSD/DBH.


De rapporterte resultatene danner grunnlag for departementets resultatbaserte omfordeling av FoU-midler (RBO).

Cristin-superbrukerne ved USN-biblioteket koordinerer godkjenningsrutiner og foretar rapporteringen av høgskolens vitenskapelige publiseringer til DBH iht rapporteringsinstruksen.

Endelig rapportering av årets produksjon skjer primo april påfølgende år.

Poenggivende publisering skal dokumenteres. Superbrukerne må se publikasjonen for at den skal kunne godkjennes ifb med årlig rapportering (gjelder vitenskapelige kategorier / NVI-kategorier).

I forkant av rapportering må du sjekke alle registreringer for publikasjoner du har bidratt til. Biblioteket vil sende ut varsler når rapportering nærmer seg.

 

Etterrapportering til NSD/DBH er ikke mulig

De årlige rapporteringsfrister til NSD/DBH for vitenskapelige publikasjoner er absolutte.

Det kan være flere årsaker til at vitenskapelige publikasjoner ikke har gitt poeng, f.eks:

 • Ikke meldt inn til registrering.
 • Meldt inn til registrering etter den årlige rapporteringsfristen.
 • Publiseringskanalen var ikke godkjent som vitenskapelig på rapporteringstidspunktet.
 • Publiseringskanalen var vitenskapelig, men publikasjonen oppfylte ikke kriteriene for vitenskapelighet.
 • Rapportert et tidligere år (f.eks. som "online first"-artikkel for forrige rapporteringsår, eller som en tidligere bokutgave).
 • For konferanseproceedings: Proceedings er påført publiseringsår = konferanseår, men publisert etterfølgende år, og etter rapporteringsfristen.
 • Ikke kreditert USN (ev. HIT/HBV/HSN) i selve publikasjonen.

 

Rutiner for rapportering

 • Cristin-superbrukerne sjekker stedkoder og rapporteringsstruktur for USN i samarbeid med FS-team, rapporteringsansvarlige for DBH og IT-tjenesten.
 • Ved årsskiftet sender Cristin-gruppen vanligvis første påminnelse om registrering ut til alle fagansatte. Alle forfattere har selv ansvar for å få sine publikasjoner registrert i Cristin.
 • I februar sender Cristin-gruppen siste påminnelse om registrering ut til fagsansatte. Dette gjøres i forkant av sentral frist for registrering av sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner).
 • Cristin-superbrukerne henter NVI-rapportfiler fra Cristin, leverer disse i DBH innleveringsportal og rapporterer til FoU-ledelse.
 • De offisielle resultater vil foreligge i DBH når alle institusjoner har rapportert.