Cristin - resultater

Første felles rapportering for USN var for publiseringsåret 2016 (som HSN). Tidligere rapporteringer følger institusjonsinndelingene som var gjeldende i DBH for de aktuelle rapporteringsår.

Open access status pr institutt (oppdateres daglig)

 

Publiseringsstatistikk for USN 2018Se publiseringsstatistikk 2018 for USN, fakulteter og institutter.