Cristin - resultater

Første felles rapportering for USN var for publiseringsåret 2016 (som HSN). Tidligere rapporteringer følger institusjonsinndelingene som var gjeldende i DBH for de aktuelle rapporteringsår.

Open access status pr institutt (oppdateres daglig)

 

Se publiseringsrapport 2017-19 for USN, fakulteter og institutter.

Publiseringsrapport 2017-19