Vitenskapelig publisering HSN 2017

Resultater for 2017 ble rapportert fra Cristin til NSD/DBH 5. april 2018.


De offisielle 2017-tallene er publisert disse stedene:

Publiseringsstatistikk for HSN 2010-2017

Se også rapport for HSN med diagrammer:

Publiseringsstatistikk for HSN : vitenskapelig publisering 2010-2017

Vedlegg for fakultetene med tilhørende institutter:

 

Lenker til publikasjonslister i NVI-kategoriene* i Cristin:

Fakultet for helse- og sosialvitenskap HS 2017 2010-2017
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ISH 2017 2010-2017
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IORL 2017 2010-2017
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag IHSV 2017 2010-2017
Handelshøyskolen HH 2017 2010-2017
Institutt for økonomi og IT ØIT 2017 2010-2017
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap IØSS 2017 2010-2017
Institutt for økonomi, markedsføring og jus IØMJ 2017 2010-2017
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØHS 2017 2010-2017
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag TNM 2017 2010-2017
Institutt for natur, helse og miljø INHM 2017 2010-2017
Institutt for elektro, IT og kybernetikk EIK 2017 2010-2017
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PEM 2017 2010-2017
Institutt for mikrosystemer IMS 2017 2010-2017
Institutt for maritime operasjoner IMA 2017 2010-2017
Institutt for realfag og industrisystemer IRIS 2017 2010-2017
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HIU 2017 2010-2017
Institutt for matematikk og naturfag IMN 2017 2010-2017
Institutt for språk og litteratur ISL 2017 2010-2017
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag  IKRS 2017 2010-2017
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving IFIK 2017 2010-2017
Institutt for estetiske fag IEST 2017 2010-2017
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ITF 2017 2010-2017
Institutt for pedagogikk IPED 2017 2010-2017
Ledelse, administrasjon og fellestjenester      
Ledelsen, Høgskolen i Sørøst-Norge LEDE 2017 2010-2017
Avdeling for utdanning og studiekvalitet STUD 2017 2010-2017
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering FORSK 2017 2010-2017
HSN uspesifisert      
    2017 2010-2017

 

Årstall i tabellen gjelder rapporteringsår, som ikke alltid er det samme som bibliografisk år.

NVI = Norsk vitenskapsindeks, se Cristin: Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar

 

 

Publiseringsstatistikk for USN 2018Se også komplette resultater med publiseringsstatistikk 2018 for USN, fakulteter og institutter.