Vitenskapelig publisering HSN 2017

Resultater for 2017 ble rapportert fra Cristin til NSD/DBH 5. april 2018.


De offisielle 2017-tallene er publisert disse stedene:

Publiseringsstatistikk for HSN 2010-2017

Se også rapport for HSN med diagrammer:

Publiseringsstatistikk for HSN : vitenskapelig publisering 2010-2017

Vedlegg for fakultetene med tilhørende institutter:

 

Lenker til publikasjonslister i NVI-kategoriene* i Cristin:

Fakultet for helse- og sosialvitenskap HS 2017 2010‑2017
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ISH 2017 2010‑2017
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IORL 2017 2010‑2017
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag IHSV 2017 2010‑2017
Handelshøyskolen HH 2017 2010‑2017
Institutt for økonomi og IT ØIT 2017 2010‑2017
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap IØSS 2017 2010‑2017
Institutt for økonomi, markedsføring og jus IØMJ 2017 2010‑2017
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØHS 2017 2010‑2017
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag TNM 2017 2010‑2017
Institutt for natur, helse og miljø INHM 2017 2010‑2017
Institutt for elektro, IT og kybernetikk EIK 2017 2010‑2017
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PEM 2017 2010‑2017
Institutt for mikrosystemer IMS 2017 2010‑2017
Institutt for maritime operasjoner IMA 2017 2010‑2017
Institutt for realfag og industrisystemer IRIS 2017 2010‑2017
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HIU 2017 2010‑2017
Institutt for matematikk og naturfag IMN 2017 2010‑2017
Institutt for språk og litteratur ISL 2017 2010‑2017
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag  IKRS 2017 2010‑2017
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving IFIK 2017 2010‑2017
Institutt for estetiske fag IEST 2017 2010‑2017
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ITF 2017 2010‑2017
Institutt for pedagogikk IPED 2017 2010‑2017
Ledelse, administrasjon og fellestjenester      
Ledelsen, Høgskolen i Sørøst-Norge LEDE 2017 2010‑2017
Avdeling for utdanning og studiekvalitet STUD 2017 2010‑2017
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering FORSK 2017 2010‑2017
HSN uspesifisert      
    2017 2010‑2017

 

Årstall i tabellen gjelder rapporteringsår, som ikke alltid er det samme som bibliografisk år.

NVI = Norsk vitenskapsindeks, se Cristin: Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar