Vitenskapelig publisering USN 2018

NVI-data 2018 for USN ble rapportert til NSD/DBH 1. april 2019


De offisielle 2018-tallene er publisert disse stedene:

Publiseringsstatistikk for USN 2018

Publiseringsstatistikk for USN : vitenskapelig publisering 2018

Vedlegg for fakultetene med tilhørende institutter:

   

Cristin-NVI publiseringspoeng

 

Publikasjoner registrert i Cristin pr fakultet og institutt.

Lenkene i tabellen nedenfor går til dynamiske lister over registrerte USN-publikasjoner i Cristin.

 • NVI-lenkene viser de poenggivende USN-publikasjoner. Dvs at de er registrert i NVI-kategoriene* i Cristin, med tellende publiseringskanaler, og at én eller flere forfatterandeler er kreditert USN.
 • "Alt"-lenkene omfatter alle typer publikasjoner, resultater og formidling, også det som ikke er poenggivende. 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap HS NVI 2018 (alt 2018)
(HS uspesifisert)   NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ISH NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IORL NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag IHSV NVI 2018 (alt 2018)
Handelshøyskolen HH NVI 2018 (alt 2018)
(HH uspesifisert)   NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for økonomi og IT ØIT NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap IØSS NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for økonomi, markedsføring og jus IØMJ NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØHS NVI 2018 (alt 2018)
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag TNM NVI 2018 (alt 2018)
(TNM uspesifisert)   NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for natur, helse og miljø INHM NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for elektro, IT og kybernetikk EIK NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PEM NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for mikrosystemer IMS NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for maritime operasjoner IMA NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for realfag og industrisystemer IRIS NVI 2018 (alt 2018)
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HIU NVI 2018 (alt 2018)
(HIU uspesifisert)   NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for matematikk og naturfag IMN NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for språk og litteratur ISL NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag  IKRS NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving IFIK NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for estetiske fag IEST NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ITF NVI 2018 (alt 2018)
Institutt for pedagogikk IPED NVI 2018 (alt 2018)
Ledelse, administrasjon og fellestjenester      
Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge LEDE NVI 2018 (alt 2018)
Avdeling for utdanning og studiekvalitet STUD NVI 2018 (alt 2018)
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering FORSK NVI 2018 (alt 2018)
USN uspesifisert      
Eventuelle uspesifiserte tilknytninger på USN-nivå skal som regel endres før rapportering (det er kun NVI-kategorier som sjekkes).   NVI 2018 (alt 2018)

 

 • Årstall i tabellen gjelder rapporteringsår, som ikke nødvendigvis er det samme som bibliografisk år (f.eks. ved rapportering av "online early"-artikler).
 • NVI = Norsk vitenskapsindeks
  • Registrering disse konkrete Cristin-kategoriene kan gi uttelling dersom kriterier i rapporteringsinstruksen er oppfylt:
   1. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig artikkel
   2. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
   3. Bok > Vitenskapelig monografi
   4. Del av bok/rapport > Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Vi gjør spesielt oppmerksom på at Konferansebidrag og faglig presentasjon > Vitenskapelig foredrag ikke gir uttelling. Konferanseartikler må registreres i en av kategoriene nevnt ovenfor for å potensielt kunne gi uttelling (som regel iht punkt 4, men noen ganger iht punkt 1).
  • Se også Cristin: Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar