Vitenskapelig publisering USN 2018 - foreløpig

Resultater for inneværende rapporteringsår er foreløpige og ennå ikke kvalitetssikret iht rapporteringsinstruksen.


Rapporteringsåret 2018 varer til 1. april 2019, da endelige resultater vil bli rapportert til NSD/DBH. 

Cristin-NVI potensielle poeng - foreløpig status for inneværende rapporteringsår

 

Publikasjoner registrert i Cristin pr fakultet og institutt.

Lenkene går til dynamiske lister over registrerte USN-publikasjoner i Cristin hittil.

 • NVI-lenkene viser de til enhver tid potensielt poenggivende USN-publikasjoner. Dvs at de er registrert i NVI-kategoriene* i Cristin, med tellende publiseringskanaler, og at én eller flere forfatterandeler er kreditert USN.
 • "Alt"-lenkene omfatter alle typer publikasjoner, resultater og formidling, også det som ikke er poenggivende. 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap HS NVI 2018 Alt 2018
(HS uspesifisert)   NVI 2018 Alt 2018
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ISH NVI 2018 Alt 2018
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IORL NVI 2018 Alt 2018
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag IHSV NVI 2018 Alt 2018
Handelshøyskolen HH NVI 2018 Alt 2018
(HH uspesifisert)   NVI 2018 Alt 2018
Institutt for økonomi og IT ØIT NVI 2018 Alt 2018
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap IØSS NVI 2018 Alt 2018
Institutt for økonomi, markedsføring og jus IØMJ NVI 2018 Alt 2018
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØHS NVI 2018 Alt 2018
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag TNM NVI 2018 Alt 2018
(TNM uspesifisert)   NVI 2018 Alt 2018
Institutt for natur, helse og miljø INHM NVI 2018 Alt 2018
Institutt for elektro, IT og kybernetikk EIK NVI 2018 Alt 2018
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PEM NVI 2018 Alt 2018
Institutt for mikrosystemer IMS NVI 2018 Alt 2018
Institutt for maritime operasjoner IMA NVI 2018 Alt 2018
Institutt for realfag og industrisystemer IRIS NVI 2018 Alt 2018
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HIU NVI 2018 Alt 2018
(HIU uspesifisert)   NVI 2018 Alt 2018
Institutt for matematikk og naturfag IMN NVI 2018 Alt 2018
Institutt for språk og litteratur ISL NVI 2018 Alt 2018
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag  IKRS NVI 2018 Alt 2018
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving IFIK NVI 2018 Alt 2018
Institutt for estetiske fag IEST NVI 2018 Alt 2018
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ITF NVI 2018 Alt 2018
Institutt for pedagogikk IPED NVI 2018 Alt 2018
Ledelse, administrasjon og fellestjenester      
Ledelsen, Høgskolen i Sørøst-Norge LEDE NVI 2018 Alt 2018
Avdeling for utdanning og studiekvalitet STUD NVI 2018 Alt 2018
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering FORSK NVI 2018 Alt 2018
USN uspesifisert      
Eventuelle uspesifiserte tilknytninger på USN-nivå skal som regel endres før rapportering (det er kun NVI-kategorier som sjekkes).   NVI 2018 Alt 2018
 • "Uspesifisert" i tabellen kan gjelde tilknytninger som foreløpig er registrert på overordnet nivå i Cristin for én eller flere forfattere av en publikasjon. Slike tilknytninger endres vanligvis til fakultets- eller instituttnivå før rapportering.
 • Årstall i tabellen gjelder rapporteringsår, som ikke nødvendigvis er det samme som bibliografisk år (f.eks. ved rapportering av "online early"-artikler).
 • NVI = Norsk vitenskapsindeks
  • Registrering disse konkrete Cristin-kategoriene kan gi uttelling dersom kriterier i rapporteringsinstruksen er oppfylt:
   1. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig artikkel
   2. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
   3. Bok > Vitenskapelig monografi
   4. Del av bok/rapport > Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Vi gjør spesielt oppmerksom på at Konferansebidrag og faglig presentasjon > Vitenskapelig foredrag ikke gir uttelling. Konferanseartikler må registreres som "Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel" for å kunne gi uttelling, og selve konferanseproceedings må da først være registrert som Bok > Vitenskapelig antologi/Konferanseserie.
  • Se også Cristin: Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar

 

Husk å registrere dine publikasjoner!

 • Noen poster importeres til Cristin fra Scopus noen uker etter publisering, eller registreres av en av dine medforfattere. Men du må uansett sjekke at registreringen faktisk er utført innen fristene, med korrekte data. 
 • Husk å registrere prosjektnumre og laste opp fulltekstfiler for publikasjoner med støtte fra NFR og EU.