Vitenskapelig publisering USN 2019

Status for rapporteringsåret 2019


Resultater ble rapportert til DBH 1. april 2020.

Publiseringsrapport USN 2017-19

Publiseringsrapport USN 2017-19

 

1. april 2020
Rapporteringen av 2019-data er foretatt.

 

Publikasjoner registrert i Cristin pr fakultet og institutt

Lenkene i tabellen nedenfor går til dynamiske lister over registrerte USN-publikasjoner i Cristin hittil.

 • NVI-lenkene viser de til enhver tid potensielt poenggivende USN-publikasjoner. Dvs at de er registrert i NVI-kategoriene* i Cristin, med tellende publiseringskanaler, og at én eller flere forfatterandeler er kreditert USN. Endringer skjer fortløpende, både ut og inn av listene.
 • "Alt"-lenkene omfatter alle typer publikasjoner, resultater og formidling, også det som ikke er poenggivende. 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap HS NVI 2019 (alt 2019)
(HS uspesifisert)   NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ISH NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IORL NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag IHSV NVI 2019 (alt 2019)
Handelshøyskolen HH NVI 2019 (alt 2019)
(HH uspesifisert)   NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for økonomi og IT ØIT NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap IØSS NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for økonomi, markedsføring og jus IØMJ NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØHS NVI 2019 (alt 2019)
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag TNM NVI 2019 (alt 2019)
(TNM uspesifisert)   NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for natur, helse og miljø INHM NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for elektro, IT og kybernetikk EIK NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PEM NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for mikrosystemer IMS NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for maritime operasjoner IMA NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for realfag og industrisystemer IRIS NVI 2019 (alt 2019)
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HIU NVI 2019 (alt 2019)
(HIU uspesifisert)   NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for matematikk og naturfag IMN NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for språk og litteratur ISL NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag  IKRS NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving IFIK NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for estetiske fag IEST NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ITF NVI 2019 (alt 2019)
Institutt for pedagogikk IPED NVI 2019 (alt 2019)
Ledelse, administrasjon og fellestjenester      
Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge LEDE NVI 2019 (alt 2019)
Avdeling for utdanning og studiekvalitet STUD NVI 2019 (alt 2019)
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering FORSK NVI 2019 (alt 2019)
USN uspesifisert      
Eventuelle uspesifiserte tilknytninger på USN-nivå skal som regel endres før rapportering (det er kun NVI-kategorier som sjekkes).   NVI 2019 (alt 2019)

 

 • "Uspesifisert" i tabellen kan gjelde tilknytninger som foreløpig er registrert på overordnet nivå i Cristin for én eller flere forfattere av en publikasjon. Slike tilknytninger endres vanligvis til fakultets- eller instituttnivå før rapportering.
 • Årstall i tabellen gjelder rapporteringsår, som ikke nødvendigvis er det samme som bibliografisk år (f.eks. ved rapportering av "online early"-artikler).
 • NVI = Norsk vitenskapsindeks
  • Registrering disse konkrete Cristin-kategoriene kan gi uttelling dersom kriterier i rapporteringsinstruksen er oppfylt:
   1. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig artikkel
   2. Tidsskriftspublikasjon > Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
   3. Bok > Vitenskapelig monografi
   4. Del av bok/rapport > Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Vi gjør spesielt oppmerksom på at Konferansebidrag og faglig presentasjon > Vitenskapelig foredrag ikke gir uttelling. Konferanseartikler må registreres i en av kategoriene nevnt ovenfor for å potensielt kunne gi uttelling (som regel iht punkt 4, men noen ganger iht punkt 1).
  • Se også Cristin: Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar

 

Husk å registrere dine publikasjoner

 

 

Kortadresse til denne siden:
https://bibliotek.usn.no/cristin/status