Cristin ved USN - roller og ansvar

Faglig ansatte har selv ansvar for at vitenskapelige publikasjoner er registrert i Cristin. Instituttledere gjennomgår publikasjonslister før rapportering. Kvalitetssikring av metadata og godkjenning av Cristin-postene er superbrukernes ansvar. Bibliotekarer kvalitetssikrer og rettighetsklarerer fulltekster lastet opp til vitenarkiv før tilgjengeliggjøring. Publiseringsutvalget vurderer potensielle tvistesaker.

 

 

Behandlet i Forskningsutvalget 25.10.2019 sak 9/19 (arkivsak 19/16015)