Datahåndteringsplaner

Forskningsprosjekter ved USN skal utstyres med en egen datahåndteringsplan. 

En datahåndteringsplan er en plan for hvordan forskningsdata knyttet til et gitt forskningsprosjekt skal håndteres, både underveis og i etterkant av prosjektet. Den inneholder ofte en beskrivelse av hvilke typer forskningsdata prosjektet opererer med. Ideelt sett skal en slik plan lages før prosjektstart og si noe om hvordan du planlegger å ta vare på forskningsdataene i de ulike fasene av prosjektet.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan lage en datahåndteringsplan?
Hva bør en datahåndteringsplan inneholde?
Hvem har eierskap til dataene?
Benyttes det egne metadatastandarder?
  • Hvis USN Research Data Archive benyttes til arkivering av prosjektdataene, er det metadatastandarden DataCite Metadata Schema 3.1 som gjelder.
Hvordan vil dataene dokumenteres?
  • Data vil dokumenteres ved å legge ved en ReadMe-fil, som forklarer dataene, i tillegg til beskrivende metadata i arkiveringsløsningens registreringsskjema.
Vilprosjektdata tilgjengeliggjøres etter prosjektslutt?
  • Ja, med mindre det er sensitive data, som ikke kan anonymiseres, eller data som av andre grunner ikke kan deles, tilgjengjengeliggjøres forskningsdata i et egnet arkiv.
Benyttes egne tilgangsetingelser/lisenser?
Tas det sikkerhetskopi av datasettene i USN RDA?
  • Ja, i USN Research Data Archive tas det sikkerhetskopier systematisk hver natt. Hvis prosjektet benytter andre løsninger, er det viktig å forsikre seg om at tjenesten tar sikkerhetskopier av datamaterialet. 
Hvilket format bør forskningsdata lagres i?

 

Hjelp

Har du spørsmål om datahåndteringsplaner? Send e-post til forskningsdata@usn.no.

Opplæringsfilm

Slik skriver du en datahåndteringsplan