Innsamling, lagring og arkivering av forskningsdata

 • Du lagrer dataene dine når de er «varme», dvs. under innsamling, behandling og analyse. Når prosjektet er avsluttet og du har brukt dataene til det du trenger, er tiden inne for å bevare de for ettertiden, i form av arkivering. 
 • Før du velger hvordan dine forskingsdata skal lagres og etter hvert arkiveres, er det lurt å vurdere hvilke hensyn som er nødvendige å ta for dine data. I sammenheng med denne vurderingen anbefaler vi at du går gjennom USN sine guider for klassifisering og lagring av informasjon. 
 • Klassifiseringsguiden gir hjelp i å vurdere om dine forskingsdata kan deles åpent, internt, fortrolig eller strengt fortrolig.
 • Lagringsguiden gir oversikt over hvilke lagringsområder, både interne og eksterne, du kan benytte for å lagre og behandle forskningsdata, basert på klassifiseringsguidens ulike kategorier.

Du som skal i gang med å samle inn personopplysninger anbefales å gå igjennom denne enkle veiledningen først.  

NB! Lagring og arkivering er et av flere hensyn du må ta i løpet av livsløpet til dine forskningsdata. En datahandteringsplan hjelper deg og ditt prosjekt med å skaffe en samlet oversikt over hele databehandlingsprosessen i prosjektet. Ved å bruke en slik plan er du føre var for flere utfordringer som kan dukke opp.

 

Topp tre lagring- og arkiveringsløsninger ved USN:

​Arkiveringsløsning: USN Research Data Archive (USN RDA)

Behandlingsløsning: TSD (Tjenester for sensitive data)

 • TSD oppfyller lovens strengeste krav til oppbevaring av sensitive personopplysninger og tilbyr forskere en virtuell arbeidsplass for lagring, analyse og behandling av sensitive data. 
 • Prosjektet må finansiere TSD selv, men prosjekter med behov for HPC (High performance computing), eller datamengder større enn 10TiB kan søke Sigma2 om midler til støtte.

Arkiveringsløsning: Sikts arkiveringsløsning

 • Sikt kan hjelpe med spørsmål knyttet til egne forskingsdata. Som forsker laster du opp data og får så tilsendt en arkiveringsavtale. Når denne er signert og sendt tilbake til Sikt vil datasettet bli klargjort og metadata vi bli publisert med eller uten datafilene, alt etter hva som er mulig. Finn publiserte datasett hos Sikt.

 

Innsamling av forskningsdata:

Spørreskjema

Lydopptak eller bildeopptak

 • Hvis du skal samle inn forskningsdata via lyd- og bildeopptak, anbefaler vi at du benytter tjenesten Nettskjema Diktafon eller Nettskjema Bilde. Disse får du tilgang til via Nettskjema som USN har tilgang til gjennom en avtale med Universitetet i Oslo.
 • Logg deg inn med din FEIDE-ID og følg trinnene.
 • Velg Opprett nytt skjema og kryss av alternativet Fra mal og velg enten Nettskjema-diktafon eller Nettskjema-bilde. (PS: Ikke bruk Nettskjema til røde data). 
 • For lyd- og bildeopptak trenger du en smarttelefon eller nettbrett. Applikasjonene for lyd og bilde lastes ned fra App store.
 • Merk at Nettskjema er et innsamlingsverktøy og ingen lagringsplass for forskningsdata. Data må derfor lastes ned til et egnet lagringsområde ihht USNs lagringsguide. 
 • Utfyllende veiledning i bruk av Nettskjema finner i på UiOs hjelpesider og du kan gjerne sende en henvendelse til forskningsdata@usn.no.