Innsamling, lagring og arkivering av forskningsdata.

For oppbevaring av forskningsdata skiller vi mellom lagring og arkivering.


Du lagrer dataene dine når de er «varme», dvs. under innsamling, behandling og analyse. Når prosjektet er avsluttet og du har brukt dataene til det du trenger, er tiden inne for å bevare de for ettertiden, i form av arkivering. 

Før du velger hvordan dine forskingsdata skal lagres og etter hvert arkiveres, er det lurt å vurdere hvilke hensyn som er nødvendige å ta for dine data. I sammenheng med denne vurderingen anbefaler vi at du går gjennom USN sine guider for klassifisering og lagring av informasjon. 

Klassifiseringsguiden gir hjelp i å vurdere om dine forskingsdata kan deles åpent, internt, fortrolig eller strengt fortrolig.

Lagringsguiden gir oversikt over hvilke lagringsområder, både interne og eksterne, du kan benytte for å lagre og behandle forskningsdata, basert på klassifiseringsguidens ulike kategorier.

Klassifisering- og lagringsguide for USN-ansatte.

Klassifisering- og lagringsguide for USN-studenter.

NB! Lagring og arkivering er et av flere hensyn du må ta i løpet av livsløpet til dine forskningsdata. En datahandteringsplan hjelper deg og ditt prosjekt med å skaffe en samlet oversikt over hele databehandlingsprosessen i prosjektet. Ved å bruke en slik plan er du føre var for flere utfordringer som kan dukke opp. Se våre sider om datahandteringsplaner her.

 

Topp tre lagring- og arkiveringsløsninger ved USN:

 

​Arkiveringsløsning: USN Research Data Archive (USN RDA)

USN Research Data Archive er USNs anbefalte arkivløsning for forskningsdata. Her har du mulighet til å samle og systematisere dine forskningsdata, lage egne områder for prosjekter du deltar i og til å dele dine forskningsdata både åpent og privat. Les mer om tekniske muligheter og hvordan en bruker USN Research Data Archive på informasjonssidene.

 

Behandlingsløsning: TSD (Tjenester for sensitive data)

TSD oppfyller lovens strengeste krav til oppbevaring av sensitive personopplysninger og tilbyr forskere en virtuell arbeidsplass for lagring, analyse og behandling av sensitive data. 

Prosjektet må finansiere TSD selv, men prosjekter med behov for HPC (High performance computing), eller datamengder større enn 10TiB kan søke Sigma2 om midler til støtte.

 

Masterstudenter som trenger å håndtere sensitive personopplysninger i forbindelse med datainnsamling til sine prosjektoppgaver fåt tilgang til TSD av USN. Kontakt forskningsdata@usn.no med en kort beskrivelse av dataene du skal samle inn for mer informasjon. 

 

Arkiveringsløsning: Norsk senter for forskningsdata (NSD)

NSD kan hjelpe med spørsmål knyttet til egne forskingsdata. Som forsker laster du opp data og får så tilsendt en arkiveringsavtale. Når denne er signert og sendt tilbake til NSD vil datasettet bli klargjort og metadata vi bli publisert med eller uten datafilene, alt etter hva som er mulig. Søk i publiserte datasett hos NSD.

 

Innsamling av forskningsdata:

Nettskjema

Skal du samle inn forskningsdata via spørreskjema? Da anbefaler vi å bruke tjenesten "Nettskjema" som USN har tilgang til gjennom en avtale med Universitetet i Oslo. Med Nettskjema kan du selv administrere, utvikle og sende ut spørreskjemaer og samle inn data på en sikker måte. 

Logg deg inn med din FEIDE-ID her og følg trinnene.

Hvis du skal samle inn forskningsdata via lyd- og bildeopptak, anbefaler vi at du benytter tjenesten "Nettskjema Diktafon" eller "Nettskjema Bilde". Disse får du også tilgang til via Nettskjema. Velg "Opprett nytt skjema" og kryss av alternativet "Fra mal" og velg enten "Nettskjema-diktafon" eller "Nettskjema-bilde"

For lyd- og bildeopptak trenger du en smarttelefon eller nettbrett. Applikasjonene for lyd og bilde lastes ned fra App store.

Merk at Nettskjema er et innsamlingsverktøy og ingen lagringsplass for forskningsdata. Data må derfor lastes ned til et egnet lagringsområde ihht USNs lagringsguide. 

Utfyllende veiledning i bruk av Nettskjema finner i på UiOs hjelpesider og du er mer enn velkommen til å sende en henvendelse til forskningsdata@usn.no

Lokal lagring av forskningsdata

USNs prosjektområde for sensitive personopplysninger ligger på nettverksplasseringen "P: USN-research". Kontakt IT-tjenesten for informasjon og tilgang.

Personopplysninger som ikke er av sensitiv art kan lagres under nettverksplasseringen "L: USN-project". Merk at både L og P-området bare er tilgjengelig for ansatte ved USN. 

L og P-området bare er tilgjengelige for ansatte ved USN. 

Nettskjema til opptak og lagring av lyd og bilde

Med Nettskjema sine apper for lyd og bilde kan du sikkert og enkelt samle data ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett på en måte som ivaretar personvernet. Lær mer om fremgansmåte for disse appene her.

Zoom

Skal du gjøre et digitalt forskningsintervju? Enhet for digitalisering og Utdanningskvalitet (USN eDU) har laget veiledning for bruk av Zoom til dette formålet, som du finner her. 

Tilgang til opptaksutstyr på USN

Ansatte ved USN har mulghet til å kontakte eDU for lyd og videoutstyr. Mer informasjon finner du her. 

Campusbibliotekene ved Porsgrunn, Vestfold og Drammen har et begrenset antall lydopptakere til utlån for både studenter og ansatte. Ved Porsgrunn er det også mulig å låne videokamera.

Filmer

Se en film som tar deg gjennom Nettskjemas funksjonalitet her