Innsamling, lagring og arkivering av forskningsdata

Før du velger hvordan dine forskingsdata skal samles inn, lagres og etter hvert arkiveres, må du vurdere hvilke hensyn som er nødvendige å ta for dine data. For å gjøre det bør du gå gjennom USNs guider for klassifisering og lagring av informasjon. 

Klassifisering av data

Du som skal i gang med å samle inn personopplysninger anbefales å gå igjennom nanokurs om personvern fra USN

NB! Lagring og arkivering er et av flere hensyn du må ta i løpet av livsløpet til dine forskningsdata. En datahandteringsplan hjelper deg og ditt prosjekt med å skaffe en samlet oversikt over hele databehandlingsprosessen i prosjektet. Ved å bruke en slik plan er du føre var for flere utfordringer som kan dukke opp.

Innsamling av forskningsdata:

Spørreskjema
Lyd- eller bildeopptak
 • Hvis du skal samle inn forskningsdata via lyd- og bildeopptak, anbefaler vi at du benytter tjenesten Nettskjema Diktafon eller Nettskjema Bilde. Disse får du tilgang til via Nettskjema som USN har tilgang til gjennom en avtale med Universitetet i Oslo.
 • Med Nettskjema sine apper for lyd og bilde kan du samle data i grønn og gul kategori ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett på en måte som ivaretar personvernet.
 • OBS! Skal du utføre lydopptak som kvalifiserer til kategori rød, benytter du den integrerte opptakeren i USN Safe.
 • Logg deg inn med din FEIDE-ID og følg trinnene.
 • Velg Opprett nytt skjema og kryss av alternativet Fra mal og velg enten Nettskjema-diktafon eller Nettskjema-bilde. (PS: Ikke bruk Nettskjema til røde data). 
 • For lyd- og bildeopptak trenger du en smarttelefon eller nettbrett. Applikasjonene for lyd og bilde lastes ned fra App store.
 • Merk at Nettskjema er et innsamlingsverktøy og ingen lagringsplass for forskningsdata. Data må derfor lastes ned til et egnet lagringsområde ihht USNs lagringsguide. 
 • Hjelp og veiledning:
Zoom

Skal du gjøre et digitalt forskningsintervju? USN eDU har laget veiledning for bruk av Zoom til dette formålet.

Tilgang til opptaksutstyr på USN

Ansatte ved USN har mulighet til å kontakte eDU for lyd og videoutstyr.

Campusbibliotekene ved Porsgrunn og Vestfold har et begrenset antall lydopptakere/diktafoner til utlån for både studenter og ansatte. I Porsgrunn er det også mulig å låne videokamera.

Lagringsløsninger for ansatte

Du lagrer dataene dine når de er «varme», dvs. under innsamling, behandling og analyse.

Se også USN infrastrukturs samleside for datahåndtering.

P: USN-research

USNs prosjektområde for sensitive personopplysninger ligger på nettverksplasseringen P: USN-research. Kontakt IT-tjenesten for informasjon og tilgang.

L: USN-project

Personopplysninger som ikke er av sensitiv art kan lagres under nettverksplasseringen L: USN-project

Behandlingsløsning: TSD (Tjenester for sensitive data)
 • TSD fra UiO oppfyller lovens strengeste krav til oppbevaring av sensitive personopplysninger og tilbyr forskere en virtuell arbeidsplass for lagring, analyse og behandling av sensitive data. 
 • Prosjektet må finansiere TSD selv, men prosjekter med behov for HPC (High performance computing), eller datamengder større enn 10TiB kan søke Sigma2 om midler til støtte.

Lagringsløsninger for studenter

USN Safe

Studenter som trenger å lagre og behandle røde forskningsdata, benytter USN SAFE.

OneDrive

OneDrive for Business er en skytjeneste integrert i Microsoft officepakken tilgjengelig for USNs studenter. Tjenesten kan brukes til å lagre gule forskningsdata dersom studentene følger veiledningen for å klargjøre OneDrive for lagring

Arkiveringsløsninger for ansatte:

Når prosjektet er avsluttet og du har brukt dataene til det du trenger, er tiden inne for å bevare de for ettertiden, i form av arkivering. 

 USN Research Data Archive (USN RDA)
Sikts arkiveringsløsning
 • Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) kan hjelpe med spørsmål knyttet til egne forskingsdata. Som forsker laster du opp data og får så tilsendt en arkiveringsavtale. Når denne er signert og sendt tilbake til Sikt vil datasettet bli klargjort og metadata vi bli publisert med eller uten datafilene, alt etter hva som er mulig. Finn publiserte datasett hos Sikt.