Hvor finner du forskningsdata?

Nasjonale løsninger

Surveybanken –  Gir tilgang til over 3000 spørreundersøkelser og 750 000 spørsmål gjennomført i Norge fra 1957 og frem til i dag. Surveybanken er en åpen ressurs utviklet i samarbeid mellom Sikt og OsloMet.  Datasettene er godt dokumentert, med blant annet sammendrag, bakgrunnen for de ulike undersøkelsene, hva slags type intervju som har blitt gjennomført, publiseringsdato, innsamlingstidsrom og annen relevant informasjon. 

Surveybanken fungerer ved at du legger inn et åpent søk i søkeboksen, deretter tas du til en treffliste over spørsmål/variabler, datasett og datasamlinger. Fra trefflisten kan du klikke deg inn i et analyseområde hvor du får oversikt over spørsmål og variabler, eller du  kan gå til fanen "Egen analyse" hvor du kan legge til flere spørsmål/variabler fra undersøkelsen og lage egne analyser som automatisk visualiseres i egne diagram basert på analysen din. Visualiseringen kan lastes ned og du kan inkludere dem i arbeidet ditt ved å sitere undersøkelsen. 

Hos Sikt finner du flere nyttlige søketips og en enkel opplæringsvideo om Surveybanken.

PS! Har du gjennomført en spørreundersøkelse som kan være relevant for Surveybanken? Samtlige undersøkelser som leveres vil kurateres av Sikts surveydataeksperter, som også går i dialog med forskerne bak undersøkelsen, før materialet tilgjengeliggjøres som en del av Surveybankens samling. Les mer om avlevering av data til Sikt.

Microdata.no –  gir rask og enkel tilgang til SSBs registerdata fra Folkeregisteret, Nasjonal utdanningsdataase, Selvangivelsesregisteret, Arbeidsmarkedsdaga og Forøløpsdatabasen FD-Trygd.

Tilgangen fungerer slik at du får tilgang til ikke-anonymiserte data via en konfidensialitetssikrende platform som sikrer at all output er anonym. 

Beskrivelse av hva microdata.no er og hvordan du kan bruke den.

Brukermanual til microdata.no (pdf).

Dersom du skal ha tilgang, må du registreres for å få en egen bruker. Kontakt forskningsdata@usn.no for dette. 

Internasjonale databaser

Det er flere etablerte, internasjonale databaser, der du kan søke etter og arkivere forskingsdata. Blant disse fins det baser som er åpne for alle fagområder, og de som er mer fagspesifikke. 

PANGAEA – Stor base for forskingsdata innen Earth & Environmental Sciences. Alle forskere innen disse feltene kan publisere sine data her.

Zenodo – Tverrfaglig, internasjonal database. Tar i mot forskingsdata fra hele verden og alle disipliner. Inneholder også forskingspublikasjoner. Her kan du lese teknisk informasjon.

Metadatabaser

Mange forskingsdatarkiv lar sine metadata bli høstet av rene metadataarkiv. Slike arkiv kan være nyttige, både for å finne konkrete forskingsdata, men også for å identifisere interessante arkiv innen forskjellige fagområder.

Re3Data – Stort metaregister over ulike forskingsdataarkiv. Det er blant annet mulig å søke etter arkiv ut i fra land og forskingsområde. Samler metadata om alt fra store internasjonale arkiv, til mindre institusjonelle arkiv.

Google Dataset Search – Googles søkemotor for å finne forskningsdata.

DataCite – Høster metadata om forskingsdata fra internasjonale arkiv, inkludert USN Research Data Archive.

OpenAire – Høster metadata om forskingspublikasjoner og forskingsdata fra flere ulike arkiv.

Base (Bielefeld Academic Search Engine) - Ledende søkemotor innen akademiske ressurser. 

Har du spørsmål?

Kontakt forskningsdata@usn.no