Hvordan arkivere i USN Research Data Archive?

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om RDA og lenker til brukerveiledninger. Hvis du ønsker en prat med oss i Forskningsdatagruppa om hvordan dataene kan tilrettelegges for å synliggjøres og gjenbrukes så godt som mulig, kontakt oss på forskningsdata@usn.no

OBS! Tilhører dataene du skal arkivere en publikasjon registrert i Cristin, bør du etter arkivering oppdatere Cristinpublikasjonen med URL til datasettet i feltet "data".

 

Ofte stilte spørsmål