Hjelp til stipendiater

Førstehjelp stipendiater

Biblioteket yter støtte til stipendiater gjennom hele utdanningsløpet. 

Sjekk ut PhD on track som gir deg en innføring i arbeidet med doktorgraden.

Lær deg EndNote - programmet som hjelper deg med å lage korrekte litteraturlister.

Bestill en bibliotekar for å få hjelp med litteratursøking, EndNote, Cristin, publiseringskanaler, open access mm.

Bidra til publisering av open access i universitetets vitenarkiv. Skriver du artikkelbasert avhandling bør du avtale publisering i vitenarkiv med forlaget underveis i prosessen. Gjør du det kan vi bl.a. inkludere artiklene dine i den elektroniske versjonen av avhandlingen.

Bruk Wordmalene som er utviklet for doktoravhandlingene. Det er lurt å bruke denne underveis, eller i det minste legge manuskriptet over i malen før du sender avhandlingen til kommisjonen: