Open Access politikk ved USN

Målet med forskning ved USN er produksjon, spredning og bevaring av kunnskap.

USN vil gjøre alle sine forskningsresultater tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet. Vi vil jobbe for kunnskapsdeling og åpenhet, og dette innebærer at forskningsresultater fra USN raskt skal gjøres tilgengelig for alle nasjonale og internasjonale aktører. USN vil iverksette en politikk som innebærer ubegrenset tilgang til og gjenbruk av publiserte forskningsresultater og underliggende datasett.

 

Vår Open Access (OA) politikk inneholder følgende elementer: