Open Access publiseringskanaler

Her kan du lese om publisering i Open Access kanaler, som er en av to måter å publisere i Open Access. Det er ganske vanlig at Open Access-utgivere tar betalt for publisering i deres tidsskrifter og bøker. Dette kalles gjerne "publiseringsavgift" (Article Prosessing Charge, APC). Velkjente forlag kan ofte ha en relativt høy publiseringsavgift.


Egenarkivering, som er den andre måten å OA-publisere på, kan du lese om i en egen artikkel.

Open Access-kanaler i ITAR-registeret

For å kunne bli regnet som vitenskapelig i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sitt register over publiseringskanaler (ITAR-registeret), må en Open Access-utgiver være medlem av Open Access Scolarly Publishers Associaton, OASPA.

Se brev fra UHR Publiseringsutvalget om useriøse utgivere.

I avansert søk i ITAR-registeret er det mulig å velge Open Access som et søkekriterium, inkludert SHERPA/RoMEO-policy.

Du kan trygt starte en publiseringsprosess hos en Open Access-utgiver som er registrert med vitenskapelig nivå i ITAR-registeret. Et generelt forbehold med tanke på poenguttelling: En publiseringskanal kan endre nivå fra ett år til et annet, uansett om det er en OA-kanal eller ikke.

Hvordan se om en Open Access-utgiver er seriøs