Litteratursøk til systematiske oversikter

Er du forsker eller stipendiat ved USN og skal skrive og publisere en type review-artikkel så kan du få hjelp til gjennomføring av litteratursøket.

Noen review-typer krever en bestemt metodikk for å oppsummere all tilgjengelig forskning innen et område eller problemstilling. Kunnskapsgrunnlaget er skaffet fram gjennom et litteratursøk utført på en systematisk, transparent og repetérbar måte.

I de forskjellige reviewtypene er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar kan bruke 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å starte samarbeidet med biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet.

Det finnes ulike review-typer. Hvilken passer for deg? Se for eksempel:

Arbeidet utføres av en eller to universitets-/spesialbibliotekarer med erfaring innen søking.

 

Dette får du:

 • fagfellevurdert, gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi
 • gjennomføring av systematisk litteratursøk
 • levering av referanser på avtalt form
 • publisering av fullstendig søkedokumentasjon i USN Research Data Archive (med embargo om nødvendig)

 

I tillegg kan du få:

 • forslag til tekst om litteratursøket som kan inkluderes i søknad om prosjektmidler
 • forslag til metodetekst om litteratursøket i sluttrapport
 • påbegynt PRISMA-diagram

 

Du må bidra med blant annet dette.:

 • ved oppstart:
  • et oppstartsmøte der forskningsprosjektet og søkeoppdraget blir gjennomgått
  • søkeord, kilder og avgrensninger
 • underveis:
  • justering av søkeord og avgrensninger etter innledende søk
  • vurdering av resultater underveis
 • etterpå:
  • screening av artikler funnet gjennom det systematiske søket
  • skrive en literature review

 

Flytskjema for den systematiske søketjenesten ved USN