Litteratursøk til systematiske oversikter

Er du forsker eller stipendiat ved USN og skal skrive og publisere en type review-artikkel så kan du få hjelp til gjennomføring av litteratursøket.

Kjennetegnet ved reviewartikler er at kunnskapsgrunnlaget er skaffet fram gjennom et litteratursøk utført på en systematisk, transparent og repetérbar måte.

I de forskjellige reviewtypene er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar kan bruke 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å starte samarbeidet med biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet.