Systematiske litteratursøk

Trenger du hjelp til å gjennomføre et systematisk litteratursøk? Da kan vi hjelpe deg.

En systematisk kunnskapsoversikt er en oversikt over den beste tilgjengelige kunnskapen på et spesifikt tema. Kunnskapsgrunnlaget er skaffet fram gjennom et litteratursøk utført på en systematisk, transparent og repeterbar måte.

Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk i forskningsprosjekter er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Universitetsbiblioteket tilbyr gjennomføring av systematiske litteratursøk i samarbeid med dem som deltar i prosjektet. Arbeidet utføres av en eller to bibliotekarer med lang erfaring innen søking.

Klikk for å se flytskjema for den systematiske søketjenesten ved USN.

 

Dette får du:

 • fagfellevurdert, gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi
 • gjennomføring av systematisk litteratursøk
 • levering av referanser på avtalt form
 • publisering av fullstendig søkedokumentasjon i USN Research Data Archive (med embargo om nødvendig)

 

I tillegg kan du få:

 • fagfellevurdering av egne søkestrategier
 • forslag til tekst om litteratursøket som kan inkluderes i søknad om prosjektmidler
 • forslag til metodetekst om litteratursøket i sluttrapport
 • påbegynt PRISMA-diagram

 

Du må bidra med blant annet dette.:

 • ved oppstart:
  • et oppstartsmøte der forskningsprosjektet og søkeoppdraget blir gjennomgått
  • søkeord, kilder og avgrensninger
 • underveis:
  • justering av søkeord og avgrensninger etter innledende søk
  • vurdering av resultater underveis