Idrettsvitenskap

Innen idrettsvitenskap brukes både faglige kilder og tverrfaglige databaser, og databaser fra helsefag. Arbeidsmetodene innen faget har mange likheter med helsefag, men vekt på dokumenterte litteratursøk.


Snarvei til databaser for idrettsvitenskap

Tips om skriving

Kildekompasset

Verktøy til litteratursøk

PICO-skjema: verktøy for å systematisere søkeord før et søk. Se gjerne også video om hvordan du bruker det fra HIOA.

Søkelogg: verktøy for å dokumentere søk, skal legges ved bacheloroppgaven.

Aktuelle nettsteder for idrettsfag

Norges Idrettshøgskole
Olympiatoppen
Norges Idrettsforbund
Senter for idrettsskadeforskning

 • Academic Search Premier (EBSCO)
  Databasen er tverrfaglig, og kan særlig være aktuell som kilde når du søker etter emner med et samfunnsperspektiv på fysisk aktivitet og idrett. 
 • PubMed
  Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler. Her finner du vitenskapelige artikler innen idrettsmedisin, trening og innen ernæringsfag. 
 • SportDiscus 
  Databasen er primærkilden for idrettsvitenskap. Det er et viktig hjelpemiddel for studenter og forskere på idrettsfag. Fagområdene er idrett, trening, ernæring og helse.

Andre databaser og informasjonskilder

 • Anatomisk atlas: Oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer.
 • ATEKST (Retriever)Krever passord utenfor campus. Fulltekst. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer. Her finner du informasjon om samfunnsdebatt rundt idrettspolitiske tema, samt informasjon om hva avisene skriver om ernæring og trening, samt sport.
 • Ernæring: Informasjonsside fra Helsebiblioteket
 • NORART: Norske tidsskriftartikler

Databaser innen idrettsvitenskap

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med idrettsvitenskap? Avtal gjerne veiledning!