Akademisk skrivekurs 19. og 20. oktober (Zoom)

Skal du skrive en akademisk oppgave eller starte på bachelor eller masteroppgave denne høsten? Dette webinaret er en introduksjon til akademisk skriving og den akademiske skriveprosessen der vi ser på oppbygging av akademiske tekster og hvordan du kan bygge opp en disposisjon for din egen tekst. Vi skal også diskutere hvordan du skriver om informasjon i egne ord og råd om oppbygging av avsnitt og setninger.


19 Oct

Praktisk informasjon

Webinar: Del 1

19. oktober 16:00 - 18:00

  • Hva er akademisk skriving?
  • Problemstillingen: Finn en vinkling på oppgaven.
  • Hvordan finne og vurdere kilder.
  • Skrive en disposisjon over oppgaven.
  • Oppbygging av akademisk oppgave: IMRaD og andre oppbygginger.
  • De ulike delene av oppgaven: Introduksjon, metode, resultat og diskusjon.

 

Webinar: Del 2