Kurs i avansert bruk av EndNote (Zoom)

EndNote 20 logo

Kurset viser avanserte funksjoner i EndNote, primært for forskere og stipendiater. EndNote blir vist på PC, men funksjonene kan også brukes på Mac.


12 Apr

Praktisk informasjon

Forventet læringsutbytte:

  • Du kan utveksle EndNote-bibliotek og -grupper med kollegaer.
  • Du vet hvordan du håndterer store mengder referanser, f. eks. i review-arbeid.
  • Du kan synkronisere biblioteker mellom EndNote Web og desktop.
  • Du kan bruke innebygde søke- og nedlastningsfunksjoner i EndNote.

Læringsaktiviteter:

  • Forelesning og svar på spørsmål.
  • Øvelser på PC/Mac.

Forventede forkunnskaper: Dette kurset foutsetter god kjennskap til EndNote, og at du allerede kan:

  • Registrere og redigere referanser manuelt.
  • Importere referanser fra ORIA og aktuelle databaser.
  • Bruke EndNote til skriving i Word.

 

For mer informasjon, se også bibliotekets EndNote-sider, eller kontakt IT-support.

Kurset er tilpasset PC, men Mac-brukere er også velkomne!