Kurs i avansert bruk av Zotero (Zoom)

Zotero er et gratis referanseverktøy som støtter deg i å samle, organisere og referere dine kilder. Kurset er beregnet for deg som har brukt Zotero en stund, og som er klar for å lære mere. Kurset vil fungere som en blanding av undervisning og aktivitet fra deltakerne, der det forventes at deltakerne kommer med spørsmål og diskuterer erfaringer og mulige løsninger på spørsmål som dukker opp.


16 Nov

Praktisk informasjon

Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater og ansatte. Erfarne bachelorstudenter har også mulighet til å be om å få delta på kurset.

Forventet læringsutbytte:

  • Du kan avanserte funksjoner i Zotero.
  • Du vet ulike måter du kan organisere referansene dine inne i Zotero.
  • Du vet hvilke muligheter som finnes med samskriving med Zotero.

Læringsaktiviteter:

  • Presentasjon og instruksjon.
  • Øvelser på PC.

Forventede forkunnskaper:

  • Du har brukt Zotero en stund.
  • Du kan registrere og redigere referanser manuelt i Zotero.
  • Du kan importere referanser fra ulike databaser i Zotero.
  • Du kan bruke Zotero til skriving i word.

For mer informasjon, se også 

bibliotekets Zotero-sider.

Kurset er tilpasset PC, men Mac-brukere er også velkomne!