Lunsjmøter - Prosjekt åpen forskning

Deling av filer. Illustrasjonsfoto.

Ansatte ved alle campus inviteres til lunsjmøte om åpen forskning. Sjekk tidspunkt for ditt campus!


01 Jun

Praktisk informasjon

USN har behov for en helhetlig tilnærming til åpen forskning. Prosjektgruppen for Åpen forskning er i ferd med å utvikle en politikk som uttrykker institusjonens ambisjoner og forventninger til alle elementene som er omfattet av begrepet åpen forskning. Hovedmålsetningen med politikken er at kunnskapen, kompetansen og aktivitetene ved USN skal være mer tilgjengelige og nyttige for aktører både innenfor og utenfor akademia. Politikken vil omfatte disse fire hovedområdene:

 

  1. Publikasjoner, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling
  2. FAIR forskningsdata
  3. Forskning i samarbeid med samfunnet
  4. Vurdering av forskere og forskning

 

Tidspunkt og påmeldingslenker til lunsjmøtene: 

 

Prosjektgruppen består av vitenskapelig ansatte fra alle fire fakultetene, samt forskerstøttepersonale fra AFI. Gruppen startet arbeidet sommeren 2022 og politikken skal vedtas i slutten av 2023.

 

Prosjektgruppen ønsker de ansattes innspill til hva politikken skal inneholde og hvordan den skal utformes!

Derfor inviteres alle interesserte til lunsjmøter hvor representanter fra prosjektgruppen vil svare på spørsmål og lytte til de ansattes innspill og refleksjoner rundt politikk-teksten.


Om arrangementet

Det vil bli servert rundstykker og kaffe. For å unngå svinn trenger vi at dere melder dere på ved å besvare skjemaet ovenfor. Påmeldingsfrist er en uke før hvert møte.

 

Se også prosjektets nettside: https://www.usn.no/forskning/politikk-for-apen-forskning/

På denne nettsiden kan du også komme med innspill til utkast til politikktekst som blir lagt ut fortløpende.

 

Vi anbefaler alle å engasjere seg i åpen forskning og prosessen med å utvikle en institusjonell politikk på området! Håper vi ses på lunsjmøte i juni!