Dele bibliotek eller referanser med andre

Du kan dele hele eller deler av biblioteket ditt med andre. Du kan klippe og lime enkeltreferanser, eller importere et helt bibliotek.

Slik deler du med andre:

Hele biblioteket

 • Åpne EndNote-biblioteket
 • Klikk File - Compressed library (.enlx)
 • Velg Create eller Create & email hvis du skal sende den på epost. Klikk Next
 • Velg lagringssted
 • Send fila som vedlegg på e-post, eller overfør til minnepinne
 • Mottaker må lagre biblioteket på egen PC før det åpnes

Deler av biblioteket

 • Velg de referansene du vil dele. (Marker med enten Shift klikk eller Ctrl klikk)
 • Klikk File - Compressed library (.enlx)
 • Velg Create eller Create & email hvis du skal sende den på epost
 • Velg Selected references. Klikk Next
 • Velg lagringssted
 • Send fila som vedlegg på e-post, eller overfør til minnepinne
 • Mottaker må lagre biblioteket på egen PC før det åpnes

Importere fra andre:

Et bibliotek du har fått pr e-post lagrer du på vanlig måte. Pass på at filnavnet fremdeles er .enlx. Det er lurt å ha en egen EndNote mappe i Mine dokumenter.

 • Dobbeltklikk på enlx.fila - fila pakker seg ut og åpner seg som et nytt bibliotek. Lukk dette biblioteket
 • Åpne biblioteket du vil importere til
 • Klikk File Import
 • Klikk Choose file  - velg det biblioteket du vil importere
 • Import options - velg EndNote Library
 • Velg hva som skal gjøres med dubletter i Duplicates lista
 • Klikk Import

Kopiere referanser mellom bibliotek

 • Du har begge bibliotekene på egen maskin
 • Velg de referansene du vil kopiere. (Marker med enten Shift klikk eller Ctrl klikk)
 • Høyreklikk - velg Copy references to - Open library
 • Velg det biblioteket du vil lagre til
 • Lagre

Du kan også benytte deg av vanlige klipp og lim funksjoner som ctrl + c/ ctrl + v, eller dra og slipp.

 

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no