Sette sammen kapitler til ett dokument i Word

Hvordan flette sammen flere Word-dokumenter (kapitler/deler) i EndNote.

Sette sammen kapitler til ett dokument i Word

Når du skriver en stor oppgave eller bokmanuskript er det lurt å skrive hvert kapittel for seg. Men hvordan får du ei samla litteraturliste til sist når du har slått sammen dokumentene til ei fil? Du kan ikke uten videre klippe og lime tekst som er koblet til EndNote. Vi viser deg hvordan

Lag en sikkerhetskopi av alle kapitlene dine, f.eks ved å kopiere hele mappa de ligger i.

Alt arbeidet skal gjøres i Word, men EndNote må være åpen.

I hver fil:

  1. Gå til EndNote fanen.
  2. Klikk Export to EndNote - Velg Export Traveling Library. I dialogboksen sjekker du at det er riktig bibliotek som foreslås. Trykk OK. Du får en melding: Export complete.
  3. Klikk Update Citations and Bibliography
  4. Klikk Convert Citations and Bibliography og velg Convert to Unformatted Citations. Parentesene rundt referansene endres til krøllklammer, dvs (Andersen, 2015) blir {Andersen, 2015 #123}. Litteraturlista blir borte.
  5. Lagre dokumentet.

Gjenta fra 1 - 5 i hver fil.

Samle dokumentet

  1. Sett sammen alle filene til ett dokument og lagre.
  2. Gå til EndNote-fanen og velg Update Citations and Bibliography. EndNote formaterer alle krøllklammene om til vanlige parenteser. Litteraturlista kommer tilbake. Dette kan ta litt tid - hent en kopp te/kaffe.

Du kan fortsatt sette referanser inn i dokumentet.