Last ned norske EndNote-stiler

Når du installerer EndNote på PC, følger det med mange stiler. Hvis du skriver på norsk bør du bruke en norskspråklig stil. Hvis du ikke allerede har det, eller trenger en oppdatert versjon kan du laste det ned fra denne siden.


Åpne Endnote-programmet før du laster ned stilene

APA norsk bokmål 2018: oppdatert november 2018

APA norsk nynorsk 2018 : oppdatert november 2018

IEEE Kildekompasset Bokmål: oppdatert 21.11.2017

Windows:

 1. Klikk på lenka. Velg Åpne med Endnote (Firefox) eller den legger seg i Nedlastinger (Chrome). (Nedlasting fungerer ikke med Explorer)
 2. Hvis filen legger seg i Nedlastinger: dobbeltklikk på den
 3. I Endnote: Klikk File>velg save as, lukk så vinduet.

Mac:

 1. Klikk på lenka. Avhengig av nettleser vil det skje ulike ting: Filen legger seg i Nedlastinger/Downloads (Safari). EIler Åpne med Endnote (Firefox)
 2. Hvis filen legger seg i Nedlastinger: dobbeltklikk på den
 3. I Endnote: Klikk File>velg save as, lukk så vinduet.

Hent fram stilen i EndNote eller Word: 

Klikk på nedtrekkmenyen hvor stilen angis. Klikk Select another style og finn den nye stilen på lista. Klikk Choose

Lag Fotnotestil

Hvis du ønsker å bruke APA som fotnotestil må du gjøre en endring i EndNote-stilen.

Last først ned og installer stilen som beskrevet over

 

 1. I EndNote: Klikk Edit og velg Output styles, deretter klikker du på Edit "APA norsk bokmål 2018"
 2. Klikk File og velg Save as. Legg til Fotnote til slutt i filnavnet. Klikk Save
 3. I lista til venstre finner du Footnotes og velger Templates under denne.
 4. Fra nedtrekksmenyen velger du Using Footnote format.
 5. Sett markøren i feltet Generic. Klikk Insert Field til høyre på skjermen og velg Author.
 6. Trykk mellomrom/space etter Author (dette gir en sort prikk)
 7. Klikk Insert Field og velg Year
 8. Bruk tastaturet og trykk på tasten som har et pragrafsymbol (Til venstre for 1-er tasten). Dette gir en loddrett strek.
 9. Bruk tastaturet og sett inn et kolon
 10. Klikk Insert Field og sett inn Link Adjacent Text
 11. Klikk lnsert Fied og velg Cited Pages
 12. Du lagrer ved å klikke på det lille krysset oppe i høyre hjørne (Mac: klikk rød kule) Klikk Save.

NB! Om du bruker Windows og har lastet ned EndNote fra Apps USN er norsk APA 6th stil innebygd i programmet, og du behøver ikke laste den ned fra Kildekompasset. Åpne EndNote-fanen i Word, i nedtrekkmenyen Style velges stil ved å klikke på Select another style.