Zotero-verktøylinja er borte fra Word

Det hender at Zotero verktøylinja forsvinner fra Word. Her er noen måter å finne den igjen.

Løsning 1

For både Windows og MAC


1. Lukk Word.
2. I Zotero biblioteket: Klikk på Tools/Add-ons/Extensions.
3. Hvis Zotero Word for Windows/MAC Integration står som Disabled endre den til Enable.
4. Hvis Enable ikke er klikkbar, kan du klikke på Remove, og starte Zotero på nytt.
5. Hvis du ikke ser Zotero Word for Windows/MAC Integration i det hele tatt, prøv løsningen nedenfor.


Løsning 2

For både Windows og MAC


1. Lukk Word
2. I Zotero: Gå til Edit/Preferences/Cite/Word Processors og klikk på Reinstall Microsoft Word Add-in.
3. Hvis dette ikke fungerte, kan du laste ned Zotero-programmet på nytt. Du trenger ikke å slette eksisterende versjon først.
4. Hvis dette ikke fungerte i det hele tatt, prøv løsningen nedenfor.

 

Løsning 3

For Windows


1. I Word: Gå til File/Options/Customize ribbon og huk av Developer Mode i den høyre kolonnen og klikk OK.
2. I Word: Gå deretter til File/Options/Add-ins og sjekk at du har filen Zotero.dotm liggende i aktive tillegg.
3. Hvis du har filen Zotero.dotm: Gå til File/Options/Trust Center og klikk på Trust Center Settings.
4. Under Add-ins: Sjekk at Require Application Add-ins to be signed by Trusted Publisher og Disable all Application Add-ins ikke er huket av.
5. Under Macro Settings: Disable all macros with notification skal være valgt.
6. Restart Word.

 

Løsning 4

For MAC


1. Oppdater til Word 2016 versjonen, eller nyere. Start Word på nytt.
2. I Word: Hvis Zotero verktøylinjen ikke er synlig, gå til Word Preferences/View
3. Huk av Show Developer tab.
4. Gå til Add-ins og sjekk om du har filen Zotero.dotm liggende i aktive tillegg.