Skrive og referere Kjeldebruk Kildekompasset Referanseverktøy Litteraturliste jus Bildebruk i oppgaver Plagiat Akademisk skrivesenter Skriveveiledere EndNote Last ned EndNote Last ned norske EndNote-stiler Hjelp til bruk av EndNote Keenious Zotero Last ned Zotero Hjelp til bruk av Zotero Ubegrenset lagring Søke etter litteratur Databaser og e-ressurser Nyttige verktøy Tilgang hjemmefra Forskerstøtte Cristin Roller og ansvar Registrer forskning Lever fulltekst Open Access Politikk for Open Access ved USN Institusjonell rettighetspolitikk for USN Finn åpne publiseringskanaler Publiseringsfond Egenarkivering (grønn Open Access) Open Access avtaler ved USN USN Open Archive Hvor bør du unngå å publisere: røvertidsskrifter og falske konferanser Publiseringskanaler Foreslå nye publiseringskanaler Kanalregisteret Tidsskriftsrangering Open Access publiseringskanaler Unngå røvertidsskrifter og falske konferanser Forskningsdata Retningslinjer for håndtering av forskningsdata Trenger du hjelp til å arkivere? Innsamling, lagring og arkivering av forskningsdata Open Access politikk Datahåndteringsplaner Behandling av lydfiler Kvalitative personopplysninger Hvor finner du forskningsdata? Fagspill om personvern og forskningsetikk Systematiske litteratursøk Doktoravhandlinger Klargjøring av manuskriptet Hjelp til bruk av malen Skriftserien Forfattarrettleiing Om USN Open Archive USN Open Archive Retningslinjer for USN Open Archive Avtale om elektronisk publisering Publisering av studentoppgaver Om oss Våre campusbibliotek Ansatte Lånereglar Undervisningstilbud Pensum Foredrag i biblioteket Nett- og samlingsbaserte studenter Årsmelding
en Meny close

Nyttige verktøy

Her har vi samlet noen nyttige hjelpemidler når du søker etter litteratur.

Verktøyene på denne siden hjelper deg med å systematisere, dokumentere og vurdere dine litteratursøk.

Skjemaer

Søkelogg

En søkelogg er en oversikt som dokumenterer hva du har søkt på, hvor du har søkt, og når du har søkt. Du kan føre eventuelle avgrensninger du har foretatt og hvor mange treff du har fått.

Last ned søkelogg for:

Søkeskjema

Søkeskjema er et verktøy som hjelper deg å organisere søkeordene dine.

Last ned søkeskjema

PICO-skjema

Et PICO-skjema er et verktøy som hjelper deg å organisere søkeordene dine. PICO-skjemaer er mest brukt innen helsefag.

Her kan du se hvordan man bruker et PICO-skjema.

Vurdering av forskningsartikler

Fag- eller forskningsartikkel?

Hovedforskjellen mellom en fagartikkel og en forskningsartikkel er at forskningsartikler presenterer ny kunnskap, mens fagartikler har til hensikt å gjøre gjeldende kunnskap kjent.

Vurdere en forskningsartikkel
Fagfellevurdert/Peer reviewed?

Fagfellevurdering eller "peer review" er en akademisk vurdering av et forskningsbidrag, slik som en vitenskapelig artikkel eller en bok. Eksperter innenfor fagfeltet kvalitetssikrer publikasjonen før den publiseres.

Hvis det ikke kommer frem av en artikkel om den er fagfellevurdert, kan du undersøke om tidsskriftet den er publisert i er fagfellevurdert.

Finne emneord

MeSH

MeSH er et system av medisinske emneord. Disse emneordene hjelper studenter og helsepersonell til å forstå medisinsk fagterminologi bedre. Det er ofte lettere å få mer presise søk i databasene ved bruk av MeSH-termer.