Emerald Management Plus

Krever pålogging utenfor campus. Databasen inneholder over 300 av Emeralds fagfellevurderte tidsskrifter om ledelse innen mange fagområder som regnskap, økonomi, markedsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitskap, logistikk, eiendomsmegling, HR og engineering.