Årsmelding for Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge

Årsmelding 2023

Her er noe av det som preget Universitetsbiblioteket i 2023:

  • 2023 var året da kunstig intelligens (KI) for alvor ga oss nye utfordringer og muligheter. Universitetsbiblioteket (UB) valgte å teste og utvikle ulike KI-verktøy.​​
  • Åpen forskning er et av fire satsingsområder for USN.  I 2023 bidro UB til at milepæler ble nådd i arbeidet med åpen forskning. ​
  • ​UB har bidratt til høringer som "Publiseringslandskapet etter 2024" og høring om forskningsindikatorene. FAIR forskningsdata er pågående arbeid i UB både i kuratering av datasett og med informasjon til forskere.  ​
  • USN fikk hederlig omtale i YERUN Open Science Awards for arbeidet UB gjør med å lagre søkesett til systematiske oversikter åpent i USN Research Data Archive.​​
  • Stadig flere studenter får undervisning og veiledning fra universitetsbiblioteket, med en nær dobling av forhåndsbestilte veiledninger. Akademisk skrivesenter opplevde også økt pågang. Spørsmål rundt bruk av KI i oppgaver var hyppige.​
  • Besøk i campusbibliotekene er stigende, og studentene setter pris på arbeidsplassene i universitetsbiblioteket.

Les årsmeldingen i sin helhet

Vises ikke PDF-filen nedenfor? Last ned årsmeldingen her.