Låneregler ved HSN-biblioteket

Låneregler

Biblioteket skal primært dekke behovene for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).


Lånekort

Studenter benytter sitt studentkort som lånekort ved biblioteket.

Ansatte kan benytte ansattkort eller nasjonalt lånekort.

Låneregler

Låner er ansvarlig for at biblioteket til enhver tid har korrekte opplysninger om bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Deltids- og nettstudenter som ikke bor i nærheten av en HSN campus kan avtale sending av materiale med sitt HSN-bibliotek. Retur av bøker skjer på egen bekostning.

Låner er personlig ansvarlig for lånt materiale, og for å levere innen lånetidens utløp. Tap eller skade meldes til biblioteket.

Låner mister lånerettigheter ved HSN-biblioteket frem til materialet er innlevert.

Utlånstid

Utlånstiden er normalt 2 eller 4 uker. Biblioteket tilbyr dagslån av pensumbøker. Lån kan fornyes dersom materialet ikke er reservert for andre.

Purringer og erstatningskrav

Purringer og erstatningskrav sendes kun på epost. Låntaker vil få et erstatningskrav på minimum 750 kr pr bok som ikke er levert innen fristen. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom en bok er tapt eller ødelagt. I slike tilfeller kan man alternativt kjøpe et erstatningseksemplar og levere dette til biblioteket.

Låner har ikke lånerettigheter ved HSN-biblioteket før materialet er innlevert eller erstattet.

Eksterne

Eksterne brukere kan mot legitimering få lånekort. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner enn HSN kan benytte sitt studentkort til å låne med. Enkeltpersoner utenfor høgskolen kan låne fra de fleste av bibliotekets samlinger og benytte samlinger og elektroniske tjenester på stedet.

Institusjoner kan inngå avtale om kjøp av bibliotektjenester.

 

Har du spørsmål angående lånereglene kan du kontakte oss.