Låneregler ved Universitetsbiblioteket

Låneregler

Biblioteket skal primært dekke behovene for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Lånekort

Studenter benytter sitt studentkort eller appen Studentbevis som lånekort ved universitetsbiblioteket.

Ansatte kan benytte ansattkort eller nasjonalt lånekort.

Låneregler

Låner er ansvarlig for at biblioteket til enhver tid har korrekte opplysninger om bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Deltids- og nettstudenter som ikke bor i nærheten av en USN-campus kan avtale sending av materiale med sitt campusbibliotek. Universitetsbiblioteket sender kun bøker innenfor Norden. Retur av bøker skjer på egen bekostning og umiddelbart etter innkalling.

Låner er personlig ansvarlig for lånt materiale, og for å levere innen lånetidens utløp. Tap eller skade meldes til biblioteket.

Låner mister lånerettigheter ved biblioteket frem til materialet er innlevert.

Utlånstid

Utlånstiden er normalt 3 uker. Biblioteket tilbyr dagslån av pensumbøker. Lån blir automatisk fornyet dersom materialet ikke er reservert for andre. For studenter fornyes lån i inntil 6 måneder, for ansatte inntil 1 år.

Purringer og erstatningskrav

Purringer og erstatningskrav sendes via epost og sms. Låntaker vil få et erstatningskrav på minimum 750 kr pr bok som ikke er levert innen fristen. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom en bok er tapt eller ødelagt. I slike tilfeller kan man alternativt kjøpe et erstatningseksemplar og levere dette til biblioteket.

Låner har ikke lånerettigheter ved biblioteket før materialet er innlevert eller erstattet.

Erstatningseksemplarer eller innbetalte erstatningsbeløp refunderes ikke om boken blir funnet igjen.

Eksterne

Eksterne brukere kan mot legitimering få lånekort. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner enn USN kan benytte sitt studentkort til å låne med. Enkeltpersoner utenfor universitetet kan låne fra de fleste av bibliotekets samlinger og benytte samlinger og elektroniske tjenester på stedet.

Institusjoner kan inngå avtale om kjøp av bibliotektjenester.

Spørsmål?

Kontakt ditt campusbibliotek dersom du har du spørsmål om lånereglene.

Levere tilbake?

  • Bruk automatene eller bibliotekets returboks.
  • Kan du ikke levere ved ditt campus, levér ved et annet USN-bibliotek.
  • Send i posten eller henvend deg til nærmeste UH-bibliotek eller folkebibliotek som ofte er behjelpelige med å videresende bøker du har lånt fra oss. NB! Lån registreres som returnert først når materialet er fysisk ankommet USN.