Låneregler ved Universitetsbiblioteket

Låneregler

Biblioteket skal primært dekke behovene for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Lånekort

Studenter benytter sitt studentkort som lånekort ved biblioteket.

Ansatte kan benytte ansattkort eller nasjonalt lånekort.

Låneregler

Låner er ansvarlig for at biblioteket til enhver tid har korrekte opplysninger om bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Deltids- og nettstudenter som ikke bor i nærheten av en USN campus kan avtale sending av materiale med sitt campusbibliotek. Retur av bøker skjer på egen bekostning.

Låner er personlig ansvarlig for lånt materiale, og for å levere innen lånetidens utløp. Tap eller skade meldes til biblioteket.

Låner mister lånerettigheter ved biblioteket frem til materialet er innlevert.

Utlånstid

Utlånstiden er normalt 3 uker. Biblioteket tilbyr dagslån av pensumbøker. Lån blir automatisk fornyet dersom materialet ikke er reservert for andre. For studenter fornyes lån i inntil 3 måneder, for ansatte inntil 1 år.

Purringer og erstatningskrav

Purringer og erstatningskrav sendes kun på epost. Låntaker vil få et erstatningskrav på minimum 750 kr pr bok som ikke er levert innen fristen. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom en bok er tapt eller ødelagt. I slike tilfeller kan man alternativt kjøpe et erstatningseksemplar og levere dette til biblioteket.

Låner har ikke lånerettigheter ved biblioteket før materialet er innlevert eller erstattet.

Eksterne

Eksterne brukere kan mot legitimering få lånekort. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner enn USN kan benytte sitt studentkort til å låne med. Enkeltpersoner utenfor universitetet kan låne fra de fleste av bibliotekets samlinger og benytte samlinger og elektroniske tjenester på stedet.

Institusjoner kan inngå avtale om kjøp av bibliotektjenester.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående lånereglene kan du kontakte oss.