Nett- og samlingsbaserte studenter

campus bø student

På denne siden finner du informasjon spesielt til deg som er nett- eller samlingsbasert student.

Generell informasjon finner du via bibliotekets hjemmeside. Du er alltid velkommen til å besøke biblioteket når du er på samling!

Veiledninger

Hjemsending

Vi sender lån hjem til deg eller til nærmeste bibliotek (praksis for hjemsending varierer i campusbibliotekene). Ta kontakt med ditt campusbibliotek for å høre hva som er praksis der. Dersom du skal få bøker tilsendt til nærmeste bibliotek, er det fint om du på forhånd avtaler med ønsket bibliotek om henting av bøker der. Hvis ditt nærmeste bibliotek ønsker at universitetsbiblioteket skal ta kontakt, gi oss beskjed, så forsøker vi å opprette en henteavtale. Universitetsbiblioteket sender kun bøker innenfor Norden.

Bøker eid av universitetsbiblioteket vil man normalt motta rundt syv dager etter at de er bestilt. Innlånte bøker eller artikkelkopier fra andre bibliotek vil ta lengre tid. Lån og forsendelse av bøker og artikkelkopier er gratis. Artikkelkopier skal ikke returneres. Retur av bøker besørger du selv, enten via posten, eller ved å spørre nærmeste bibliotek om de kan returnere for deg - gratis. Boken er utlånt til deg frem til den ankommer universitetsbiblioteket.