Kontaktbibliotekar/fagansvar

Per campus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Drammen
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 
USN Handelshøyskolen
Kongsberg
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 
USN Handelshøyskolen
Notodden
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Porsgrunn
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Rauland
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Ringerike
Alle bibliotekarene på Ringerike samarbeider om USN Handelshøyskolen
Kontakt oss gjerne på vår felles e-post bibl.ring@usn.no 
Vestfold
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 
USN Handelshøyskolen

Per fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Stenhammer (Drammen)
Jana Myrvold (Drammen)
 
I permisjon: Ingrid Aksnes Rønningen (Porsgrunn)
Aase Bente Aastad (Porsgrunn)
 
Anneline Mjøseng (Kongsberg)
 
Barbro Romstad (Vestfold)
Vibeke Saltveit  (Vestfold)
 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 
 
Stina Gilje (Notodden)
 
Atle Hårklau (Vestfold)
Eva Sauvage (Vestfold)
 
Marte Andersen (Drammen)
 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 
 
Rolf Petter Hegland (Kongsberg)
 
Mikael Lagerborg (Vestfold)
USN Handelshøyskolen

Siv-Guro Olsen (Vestfold)

Trine Martens (Vestfold)

Didrik Telle-Wernersen (Drammen)

Rolf Petter Hegland (Kongsberg)

 

Om oss 

De fleste campusbibliotekene har bibliotekarer med ansvar for de ulike fagområdene ved USN, også kalt kontaktbibliotekarer.

Kontaktbibliotekarene har spesialkunnskaper om blant annet kildebruk, plagiering og litteratursøk for fagområdet, og kan gi tilpasset veiledning og informasjon til ansatte og studenter.

Ønsker du undervisning kan du ta kontakt med campusbiblioteket eller finne kontaktbibliotekar for ditt fakultet/institutt i listen. Du kan også lese mer om bibliotekets undervisningstilbud.

 

Undervisningstilbud