Kontaktbibliotekar/fagansvar

 

Per campus

 

Per fakultet

Om oss 

De fleste campusbibliotekene har bibliotekarer med ansvar for de ulike fagområdene ved USN, også kalt kontaktbibliotekarer. Kontaktbibliotekarene har spesialkunnskaper om blant annet kildebruk, plagiering og litteratursøk for fagområdet, og kan gi tilpasset veiledning og informasjon til ansatte og studenter.

Ønsker du undervisning kan du ta kontakt med campusbiblioteket eller finne kontaktbibliotekar for ditt fakultet/institutt i listen. Du kan også lese mer om bibliotekets undervisningstilbud.

 

Undervisningstilbud