Informasjon til vitenskapelig ansatte

Biblioteket Vestfold har kontaktbibliotekarer som er ansvarlig for hvert sitt fakultet. Her finner du en oversikt.

Helse- og sosialvitenskap

Ali Abdurhman Kelil 310 08 924
Barbro Romstad 310 09 254
Vibeke Saltveit 350 26 478

Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Eva Sauvage 310 08 567  
Atle Hårklau 310 09 726 

Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Mikael Lagerborg 310 09 255

Handelshøyskolen

Siv-Guro Olsen 35 95 29 60
Trine Martens 31 00 92 02