Avansert bruk av EndNote for viderekomne (Zoom)

23 Nov

Praktisk informasjon

Mål og innhold: 
Kurset skal vise avanserte funksjoner i EndNote, primært for forskere og stipendiater. Maks 15 deltakere.


Krav til forkunnskaper: 
Før kurset skal deltakerne ha erfaring med praktisk bruk av EndNote gjennom å:
•    kunne registrere og redigere referanser manuelt
•    kunne importere referanser fra ORIA og aktuelle databaser
•    kunne bruke EndNote til skriving i Word

 

Læringsutbytte:
Etter fullført kurs skal deltakerne kunne
•    utveksle EndNote-bibliotek og –grupper med kollegaer 
•    synkronisere bibliotek mellom EndNote Web og desktop
•    håndtere store mengder referanser i forbindelse med f.eks reviewarbeid.
•    bruke innebygde søke- og nedlastningsfunksjoner i EndNote

 


Tekniske krav:
Ta med egen PC eller Mac. Innholdet vil bli demonstrert på PC, men funksjonene skal også kunne gjøres på Mac.
Det vil ikke bli gitt støtte til tekniske problemer på kurset. Har du problemer med EndNote-installasjonen på egen maskin, bør du på forhånd ordne dette med hjelp fra IT-avd.


Læringsaktiviteter:
• Presentasjon, diskusjon og øvelser 

 

Deltakere som har konkrete spørsmål/problemer, må gjerne sende dette inn på forhånd.

Husk å melde deg av hvis du vet du ikke skal delta på kurset, da det mest sannsynlig er venteliste pga få plasser!

 

MELD DEG PÅ HER