EndNote

EndNote

EndNote er et verktøy for referansehåndtering. Med EndNote kan du finne, lagre og organisere referanser. Deretter kan du bruke EndNote til å lage referanser og litteraturlister i tekstbehandlingsprogrammet mens du skriver.


Alle ansatte og studenter ved USN kan ta i bruk programmet (last ned her). Lisensen er kun tilgjengelig for USNs ansatte og studenter. Personer som ikke lenger er tilknyttet USN kan ikke laste ned oppdateringer.

EndNote vil lette arbeidet med referanser og litteraturlister. Programmet kan også brukes hvis man skriver sammen.

Biblioteket gir ikke support på nettversjonen, EndNote Online.

Nyeste hovedversjon: EndNote X9

Har du eldre versjon anbefaler vi at du oppgraderer for å få med nye funksjoner i programmet. Samarbeid med andre går også lettere dersom alle har samme versjon. Oppgradere gjør du fra nedlastingssiden.

Ikke oppdater EndNote på PC manuelt, dette skal gjøres via Cloudpaging Player.

EndNote-stilene oppdateres fra tid til annen, vi anbefaler brukere av EndNote å laste ned de nyeste stil-filene.

OBS: EndNote-appen til nettbrett er ikke en fullverdig versjon. Den vil ikke fungere sammen med tekstbehandler. Man kan samle referanser på appen, men man må bruke PC eller Mac for å sette referanser inn i tekst.

Brukerstøtte

Du kan få hjelp, undervisning og kurs i EndNote på alle campusbibliotekene.

Spørre om hjelp:

Undervisning i klasser: tilbudet varierer fra campus til campus, ta kontakt med det enkelte campusbibliotek.

EndNote Training Videos. Korte instruktive veiledninger som tar for seg de fleste temaer på engelsk.

EndNoteX9 - Veiledninger og tutorials for nyeste versjon av EndNote.

EndNoteX9 - En introduksjon for Windows-brukere. Veiledning fra universitetsbiblioteket i Stavanger.

EndNoteX9 - En introduksjon for Mac-brukere. Veiledning fra universitetsbiblioteket i Stavanger..

Hvordan hente referanser fra PubMed:

Windows  |  Mac