Bruke EndNote med Google Drive

Du kan bruke EndNote sammen med Google Drive (tidligere Google docs), men dokumentet må en tur innom Word før ferdigstilling. Flere kan også jobbe i samme dokument.

Du kan bruke EndNote sammen med Google Drive. Det vil se litt annerledes ut enn når du jobber i Word og du må legge til sidetall osv manuelt. Når du er ferdig med å skrive må litteraturliste og referanser formatteres i Word.

Flere kan jobbe sammen, men man kan bare bruke referanser fra ett bibliotek. Bli enige om hvem som skal sette inn referansene.

Slik setter du inn en referanse:

  1. Gå til EndNote, marker referansen og ta en kopi. 
  2. Gå til Google-dokumentet og lim referansen inn på riktig sted i dokumentet. Det skal se slik ut: {Olsen, 2013 #45}.
  3. Når en referanse er satt inn i teksten kan de øvrige forfatterne kopiere denne og bruke den andre steder i teksten.
  4. Se tabellen under for ulike tilpasninger som sidetall osv. 

Når dere er ferdige med å skrive:

  1. Last ned som Microsoft Word (.docx) - dette gjøres av den som har EndNote-biblioteket som er brukt i teksten.
  2. Åpne Word-dokumentet.
  3. Under EndNote-fanen klikker du Update Citations and Bibliography.

Skal du legge til sidetall, fjerne forfatter fra parentes eller legge til kommentarer må du gjøre det manuelt:

Ønsket resultat Hva må du gjøre Slik ser det ut i dokumentet
(Olsen, 2013) vanlig referanse - her trenger du ikke gjøre noe {Olsen, 2013 #45}
(Olsen, 2013, s. 10) legg til @sidetall for å markere sidetall {Olsen, 2013 #45@10}
Olsen (2013) For å få forfatternavnet utenfor parentesen:@@author-year {Olsen, 2013 #45@@author-year}
(2013) Fjerne forfatternavnet fra parentesen: fjerne navnet ved å slette det {,2013 #45}
(Olsen, 2013, siste avsnitt) Du vil legge til en kommentar i suffix: `, kommentar - legg merke til mellomrom og venstreaksent {Olsen, 2013 #45`, siste avsnitt}
(Andersen i følge Olsen, 2013) Du vil legge til en kommentar i prefix: kommentar \ {Andersen i følge \Olsen, 2013 #45}
(Olsen, 2013, Andersen, 2014)

Du vil ha flere referanser i samme parentes: Sett inn referansene rett etter hverandre. Fjern }{ og legg til ; mellom de to. 

EndNote vil sortere i riktig rekkefølge når du formatterer til slutt.

Fra:
{Olsen, 2013 #45}{Andersen, 2014 #90}

Til:
{Olsen, 2013 #45;Andersen, 2014 #90}

Du kan kombinere flere tilpasninger Hva må du gjøre Slik ser det ut i dokumentet
(Olsen, 2013, s. 24; Andersen, 2014, s. 65) Du vil ha flere referanser i samme parentes, alle med sidetall

{Olsen, 2013  #45@24;Andersen, 2014 #90@65}

(Andersen i følge Olsen, 2010, siste avsnitt) Du vil legge inn tekst både i prefix og suffix  {Andersen i følge \Olsen, 2010 #45`, siste avsnitt}

Får du det ikke til etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no